Skip to main content
Internettávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozata a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről

Szerző: 2015. május 30.No Comments

„A Kormány annak érdekében, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal összefüggésben a nagyléptékű hálózatfejlesztési projektek megvalósítását elősegítse, valamint a kapcsolódó ügyintézést átláthatóvá és kiszámíthatóvá tegye
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk, illetve felügyeletük alatt álló, az elektronikus hírközlésről szóló törvény által támasztott kötelezettséggel terhelt ingatlanvagyonnal rendelkező tulajdonosi joggyakorló, vagy ha az érintett ingatlan tekintetében van kijelölt vagyonkezelő, akkor a vagyonkezelő
a) a szélessávú infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó eljárás (a továbbiakban: eljárás) eljárásrendjét egységesítse, egyszerűsítse, ennek keretében az eljárások időtartama lehetőség szerint ne haladja meg a 30 napot,
b) a következő információkat a saját honlapján megjelentesse: eljárásokra vonatkozó szabályok, eljárásrendek közérthető formában, vonatkozó díjszámítási modell, ügyintézésben illetékes szerv elérhetősége,
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. június 30.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg az egyes állami tulajdonosi joggyakorlói vagy vagyonkezelői hozzájárulások beszerzésében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség keretén belül működő Szupergyors Internet Projektiroda közvetítőként történő fellépésének szükségességét, és annak indokoltsága esetén tegyenek javaslatot annak hazai, illetve európai uniós forrásból történő finanszírozására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. június 30.

3. felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy a Miniszterelnökség és az illetékes szakmai kamara bevonásával 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki a településrendezési eszközök hírközlési szakági munkarészével kapcsolatos szakmai elvárásokat és speciális követelményeket tartalmazó módszertant, és azt tegye hozzáférhetővé a hírközlési szakági tervezők számára.”

Forrás:
A Kormány 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozata a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 72. szám; 2015. május 27.; 6561. oldal (pdf)