Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (VI. 8.) MvM utasítása megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Szerző: 2015. június 8.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdése alapján a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és projektértékelési feladatok koordinálása érdekében 2015. június 1. napjától 2015. november 30. napjáig az alábbi személyeket miniszteri biztossá (a továbbiakban: megyei fejlesztési biztos) nevezem ki:

2. §
A megyei fejlesztési biztos feladata:
a) a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok képviselőivel együttműködve koordinálja a projekt-előkészítő és projektmenedzsment-struktúra kialakítását;
b) közreműködik a feladatokhoz szükséges humánerőforrás-kapacitás mennyiségi és minőségi felmérésében, a követelmények meghatározásában, ellátja a humánerőforrás képzésével és oktatásával összefüggő koordinatív feladatokat;
c) irányítja és koordinálja a megyei kedvezményezettek számára szükséges megyei szintű képzések és workshopok megrendezését;
d) kapcsolatot tart a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság koordinációs feladatot ellátó szervezeti egységeivel és az Irányító Hatóságok vezetőivel.

3. § A megyei fejlesztési biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja…”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (VI. 8.) MvM utasítása megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2015. évi 27. szám; 2015. június 8.; 3098-3099. oldalak (pdf)