Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Mostantól mindent lehet majd tudni az agrártámogatások felvevőiről

Szerző: 2015. június 9.No Comments

„A tagállamok agrártárcáinak mostantól kötelezően közzé kell tenniük az agrártámogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás összegét, annak leírását és az intézkedés jellegét is. Egyedül az évi 1250 eurós támogatásban részesülő kistermelők mentesülnek az átláthatósági követelmény alól.

Május 31-vel hatályba léptek a 2013-as közös agrárpolitikai reform agrártámogatások nagyobb átláthatóságára vonatkozó rendelkezései. Az új szabályok értelmében a tagállamok mezőgazdasági tárcáinak mostantól közzé kell tenniük a kedvezményezettek listáját, beleértve a kedvezményezettek nevét, a lakóhely szerinti önkormányzat nevét, a támogatás összegét, annak leírását és az intézkedés jellegét is. Magyarán azt, hogy miért és mire kapta az illető személy vagy cég a támogatást.

A mezőgazdasági minisztériumoknak kell gondoskodni arról, hogy a fenti információk egy külön erre a célra létrehozott internetes oldalon elérhetők legyenek. A transzparencia szabályok a 2014-es költségvetési évvel kezdődnek, vagyis a 2013 októbere és 2014 októbere között kifizetett támogatásokat teszik először hozzáférhetővé.

Bár a közös agrárpolitikai támogatások kedvezményezettjeiről már 2008 óta elérhetők voltak információk, ezeket alapvetően adatvédelmi okokból az Európai Bíróság egy 2010-es ítéletében eltörölte. Az új rendszer már a Bíróság kifogásainak figyelembe vételével készült, amelyek többek között az arányosság elvével ellentétesnek találták a természetes személyek adatainak közlését.

Az átláthatósági szabályok nem vonatkoznak viszont azokra a kis termelőkre, akiknek az adott évben kifizetett agrártámogatások összege nem haladja meg az 1250 eurót.”

Forrás:
Mostantól mindent tudni lehet az agrártámogatások felvevőiről; BruxInfo; 2015. június 1.