Skip to main content
jogközigazgatás: magyarművelődéstudomány

Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás

Szerző: 2015. június 9.június 12th, 2015No Comments

„Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2015. június 17-én, szerdán
Névtan és terminológia 4. – Személynevek és államigazgatás
címmel workshopot rendez, melynek helyszíne:

ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A (földszint)

A workshop a névtan és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, a vonatkozó szakterületek, illetve az érintett kisebbségek képviselőinek a bevonásával. Célunk az elmélet és a gyakorlat közelítése, a felmerülő kérdéseknek, problémáknak a megismerése, megvitatása, továbbgondolása.

13.00–13.20 Megnyitó
13.20–14.40 Előadások Elnök: dr. Farkas Tamás
A személynévjog alapkérdései – Dr. Ugróczky Mária tanácsadó (OFFI)
A keresztnévadás kérdései – Dr. Raátz Judit f. tanár (ELTE BTK), tud. munkatárs (MTA NYTI), Dr. Varga Tímea vezető tanácsos, szakmai tanácsadó (BÁH ÁI)
Hozzászólások, vita

14.40–15.00 Szünet
15.00–16.40 Előadások Elnök: dr. Slíz Mariann
A családnév-változtatás kérdései – Dr. Farkas Tamás egy. docens (ELTE BTK), – Kárpáti Andrea főtanácsos (BÁH ÁI)
A kisebbségi magyar személynév és a honosítás kérdései – Cirléné Széll Margit mb. igazgató (BÁH EHI), Szoták Szilvia elnök (ISNYI), főtanácsadó (MANYSI)
Hozzászólások, vita

16.40–17.00 Szünet
17.00–18.20 Előadások
A hazai nemzetiségek nevei – Dr. Erb Maria központvezető egy. docens (ELTE BTK), – Dr. Buzál Attila jogtanácsos (MNOÖ), – Dr. Borbély Anna tud. főmunkatárs (MTA NYTI)
Hozzászólások, vita

18.20–18.30 Zárszó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Fóris Ágota, Raátz Judit és Slíz Mariann
Honlap: www.mnyfi.elte.hu, illetve www.kre.hu/nyelveszet”

Forrás:
Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás; ELTE (pdf)