Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalom

Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében

Szerző: 2015. június 20.No Comments

„…A kutatás a számos családtámogatási forma közül az állam által nyújtott közvetlen pénzbeli családtámogatási ellátásokra fókuszál. Magyarországon a rendszerváltás óta minden kormány családpolitikájának központi kérdése a fenti népesedési folyamatok megállítása, javítása. Kormányaink gyakran hangoztatják a család, mint a társadalom alapegysége fontosságát, a családi élet biztonságának megteremtését, a gyermekvállalás feltételeinek javítását, az ország népességfogyásának megállítását. Ráadásul minden valaha kormányzó politikai párt igyekszik hangsúlyozni, hogy a családok és gyermekek helyzete az ő hivatali ideje alatt mutatkozott a legkedvezőbbnek. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy mennyiben igaz az ilyen állítás, és azt, hogy valójában az egyes kormányok mit tettek a családok anyagi támogatásának érdekében. Ennek a vizsgálatnak a módszere a kormányprogramok és a jogszabályi változások összehasonlító elemzése, amellyel megismerhetőek a főbb kormányzati célkitűzések és az azok megvalósítása irányában tett jogalkotási lépések. A dolgozat tehát kormányciklusonként elemzi a pénzbeli családtámogatási ellátások változásait, ugyanis „a változások töréspontjai nagyjából a kormányváltásokkal megegyező időben történtek, de hangsúlyozni szükséges, hogy ezek a törekvések egy adott cikluson belül nem voltak konzisztensek.”

A dolgozat a közvetlen pénzbeli családtámogatási ellátások vonatkozásában az alábbi kérdéseket célozza vizsgálni:
– A kormányok programjukban megfogalmazzák-e a családok támogatásával összefüggő politikai célkitűzéseiket? Amennyiben igen, milyen mélységben teszik azt, milyen politikai szándékot, milyen kézzel fogható célokat rögzítenek?
– Az adott kormányciklusban milyen jogszabályi változások következtek be a jogalkotásban a közvetlen pénzbeli családtámogatási ellátások terén?
– A jogszabályi változások összhangban állnak-e a kormányprogramban foglalt célokkal?

A disszertáció célja, hogy a fenti kérdésekre választ adjon és ezzel egy új megközelítésben vizsgálja az elmúlt huszonnégy év családpolitikai változásait, eredményeit.”

Forrás:
Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében; Kristó Katalin; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; 2015. július 2. (pdf)