Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig

Szerző: 2015. június 27.június 28th, 2015No Comments

„A megyei önkormányzatok a rendszerváltásig [inkább „a rendszerváltástól kezdve” olvasandó itt. Szerk.] fontos szerepet töltöttek be Magyarország közigazgatásában. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV . törvényt (Ötv.) követően számtalan változás történt a megyék életében, azonban rengeteg megválaszolandó kérdés maradt, valamint keletkezett. Talán – ha kis mértékben is, de – ez is közrejátszott abban, hogy időközben elkerülhetetlenné vált egy újabb jogszabály megalkotása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv .) a megyei önkormányzatok hatásköreinek döntő többségét elvette, így a középfokú közszolgáltatásokért elsősorban az államigazgatás vált felelőssé. A területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és a törvényben meghatározott koordinációs feladatok a megyéhez kerültek, azonban a területfejlesztésben a hatáskörök bővülése csak korlátozott volt. A megyei önkormányzatok a mai napig a helyüket keresik, befolyásuk jelentősen csökkent.

Cikkünkben igyekszünk a jelenlegi helyzetre összpontosítani, de elkerülhetetlen megemlíteni az utóbbi pár év eseményeit illetve az elmúlt szabályozási rendszert.”

Forrás:
A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig; Bujtor Klára. Vincze Anna Réka; Kodifikáció és közigazgatás; 2015/1, 71-88. oldalak (pdf)