Kormányzati döntéshozatal 2010-2014 között

„Az alábbi tanulmányban a 2010-2014 közötti kormányzati döntéshozatal mechanizmusait és az abban résztvevők szerepét, súlyát mutatjuk be és elemezzük. A vizsgálat során Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal mechanizmusai Magyarországon címet viselő, a Századvég folyóiratban, 2000-ben megjelent tanulmányának szempontrendszeréből indulunk ki, módosítva annak felépítését és az egyes szempontok sorrendjét.

Pesti említett művében a döntéshozatali folyamat három alapvető síkját különíti el: a közigazgatási egyeztetés mechanizmusait, a különböző politikai aktorok, egyeztető fórumok döntéshozatalt meghatározó szerepét, valamint a szakmai és érdekszervezetek folyamatba történő bekapcsolódását. Ezen túl külön pontokban elemzi a kormányülés, a miniszterelnök személyes stábja, a parlament-kormány viszonyrendszer és a koalíciós kormányzás kérdéseit, továbbá két külön fejezetben a kormányzati agytrösztök szerepét, illetve a kormányzati döntések kommunikálását…”

Forrás:
Kormányzati döntéshozatal 2010-2014 között; Franczel Richárd; Kodifikáció és közigazgatás; 2015/1, 5-38. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, politika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.