Skip to main content
energiagazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatársadalom

Smart City – a jövő lehetősége?

Szerző: 2015. június 28.No Comments

„Tájékoztató az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és Településtudományi Munkabizottsága és az Építési-építészeti és Műszaki Szakképzési Munkabizottság közös üléséről:

Az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és Településtudományi Munkabizottsága és az Építési-építészeti és Műszaki Szakképzési Munkabizottság 2015. június 2-án közös ülésén vitatta meg a „Smart City” témakört, hangsúlyozottan annak dél-dunántúli aspektusait.

A rendezvénynek a Szentágothai János Kutatóközpont adott helyet. A Központ elnöke, Kovács L. Gábor professzor úr nyitotta meg a rendezvényt, bemutatva a Kutatóközpont gyors fejlődését, eddigi eredményeit, kutatócsoportjait, melyek között szerepel a Smart City témával foglalkozó team is.

Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja rendkívül izgalmas témát – a smart technológiák megjelenését az általa vezetett karon az oktatásban és a kutatásban – mutatott be részletesen.

Lados Mihály, az MTA Közgazdasági és Regionális Tudományos kutatóközpont osztályvezetője, a téma legnagyobb hazai áttekintéssel bíró szakértője a Smart City megjelenését az új városfejlesztési irányok tükrében vázolta fel.

Az ülés résztvevői teljes áttekintést kaptak a régió három megyei jogú városa városfejlesztési társaságának vezetőitől a 2014-2020-ra vonatkozó smart városfejlesztési törekvésekről, projektekről. Szekszárd esetében Kerekes László, Kaposvárról – kiegészítve egy 2050-ig megfogalmazott, 100 %-os megújuló energia bázisra való törekvéssel – Szabó Zoltán, Pécs tekintetében pedig Merza Péter ismertette a következő fejlesztési periódus Integrált Településfejlesztési Programba foglalt törekvéseit.

Rendkívül érdekes volt az, hogy lehetőség nyílt annak összevetésére, hogy a nagyságrendjében, lélekszámában jelentősen eltérő Szekszárd, Kaposvár és Pécs saját adottságai tükrében miként értelmezi a Smart City fogalmát és hogyan alakítja ki – sikeresen – az ehhez kapcsolódó projektjeit.

Az ülésen bemutatott prezentációkat ajánljuk minden érdeklődő szíves figyelmébe:

Smart technológiák az oktatásban és a kutatásban – Bachmann Bálint
Smart city_Az élhető város – Lados Mihály
Szekszárd MJV 2014-20 között tervezett fejlesztései a „smart city” kontextusában – Kerekes László
Kaposvár MJV 2014-20 között tervezett fejlesztései a „smart city” kontextusában – Szabó Zoltán
Pécs város 2014-2020 között tervezett SMART fejlesztései – Merza Péter
Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóintézet – Kovács L. Gábor

Forrás:
Smart City – a jövő lehetősége?; Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; 2015. június 12.