Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Akcióterv Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól

Szerző: 2015. július 20.No Comments

„…Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, a továbbiakban: OGP) nemzetközi kezdeményezésben fennálló tagsága határozott előrelépést jelent a nyílt kormányzat és a megismerhető, átlátható közigazgatás irányába. Az OGP célja olyan hatékony, transzparens és ellenőrizhető kormányzás megvalósítása, amely épít az állampolgárok és a civil szervezetek aktív együttműködésére. A Kormány határozott célja, hogy a szélesebb társadalmi részvétel megteremtésével fejlessze az állam és a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat és csökkentse a bürokráciát. Az akciótervben rögzített vállalások olyan kötelezettségek teljesítését irányozzák elő, amelyek megvalósítása egyszerre támogatja a közszolgáltatások és az átláthatóság fejlesztését, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását.

Az OGP kihívásokat szem előtt tartva az akciótervben rögzített kötelezettségvállalások az integráns működés feltételeinek olyan irányú továbbfejlesztését teszik lehetővé, amelyek a közigazgatás központi és helyi szintjén is képesek az átláthatóság elvét biztosítani, illetve garanciát jelentenek a közpénzek ésszerű és jogszerű felhasználására…”

Forrás:
Akcióterv Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól; Belügyminisztérium; 2015. július 8. (Zip-fájl)
Korábbi cikkeink: A Kormány 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozata Magyarországnak a Nyít Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről; Magyar Közlöny; 2015. július 8. és Véleményezhető: Elkészült a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) nemzeti akciótervének önértékelése; Belügyminisztérium; 2014. október 25.