Skip to main content
energiatechnikatörvények, határozatok

A Kormány 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról

Szerző: 2015. július 25.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az elektromobilitás hazai elterjesztésével és annak kezdeti lépéseként elfogadja az 1. melléklet szerinti Jedlik Cselekvési Tervet;
2. elrendeli a Jedlik Cselekvési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérését és végrehajtásának értékelését, felülvizsgálatát;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről, és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról – elsődlegesen az egészségügy, a városi és elővárosi közösségi közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén – a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek terhére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjanak a járművek töltésére felhasznált villamos energiához kapcsolódó mérési és elszámolási rendszer kidolgozásáról, különös tekintettel az intelligens áram felhasználási- és elszámolási rendszerekhez való illeszkedésre.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31…”

Forrás:
A Kormány 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 106. szám; 2015. július 21.; 17986-17987. oldalak (pdf)