A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény átfogó reformjának aktuális kérdései

„…1. Első kérdésként az merül fel, hogy szükség van-e új eljárási kódexre.

2. Második kérdéskörként azt érdemes megvizsgálni, hogy amennyiben szükség van új kódexre, milyen átfogó célok mentén érdemes kialakítani az új szabályozást, illetve ezen átfogó célok milyen konkrét szabályozási példákat, javaslatokat jelentenek.

3. A Ket. esetleges újraszabályozásával párhuzamosan szükséges a kapcsolódó szabályozásokat külön is módosítani, illetve kialakítani a hatósági eljárásjog általános szabályainak körében. Ennek kiindulópontja alapvetően az, hogy a Ket. jelenleg több olyan tárgykört is szabályoz, amelyeknek különböző okok miatt nem a Ket.-ben lenne a helyük.
… A fontosabb, külön választandó területek az alábbiak:
a) E-közigazgatási szabályok: A Ket. az elmúlt években számos eközigazgatási tárgyú rendelkezéssel bővült, amelyek nem feltétlenül vannak közvetlen kapcsolatban a hatósági eljárásokkal.

4. A jogrendszer speciális közigazgatási hatósági eljárási szabályainak felülvizsgálata.

[A szerző hét éve foglalkozik a közigazgatási eljárásjoggal és annak kodifikációjával, 2012. óta pedig a Ket. kodifikációjáért felelős minisztériumi főosztály vezetője.]”

Forrás:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény átfogó reformjának aktuális kérdései; Bujdosó András; Themis, a ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata; 2014. december; 5-37. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.