Skip to main content
energiaközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozata Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

Szerző: 2015. szeptember 14.No Comments

„1. A Kormány a Nemzeti Energiastratégiában kitűzött energiahatékonysági célok elérése érdekében…
a) elfogadja Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Cselekvési Terv), valamint a mellékletét képező közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó nemzeti tervet és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Tervet és mellékleteit haladéktalanul küldje meg az Európai Bizottság számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozata Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről; Magyar Közlöny; 2015. évi 125. szám; 2015. szeptember 8.; 19313. oldal (pdf)