Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányrendelet az e-kártyával összefüggő ügyekről

Szerző: 2015. szeptember 14.november 23rd, 2015No Comments

„…1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„1. § A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szerv kijelölése
6/A. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.”

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a következő 5/b. alcímmel egészül ki:
5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatást nyújtó szerv
7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.”

3. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.”

Forrás:
A Kormány 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 126. szám; 2015. szeptember 10.; 19407. oldal (pdf)