Skip to main content
egészségügyközigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozata az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról

Szerző: 2015. szeptember 22.No Comments

„A Kormány
1. a 112 európai segélyhívószámra épülő egységes segélyhívó rendszer kibővítése, valamint a 104 segélyhívószámhoz kapcsolódó feladatok hatékony ellátása érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg az Országos Mentőszolgálat egységes európai segélyhívó számra alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerbe (a továbbiakban: ESR) történő integrálásának jogalkotási, személyügyi feltételeit,
Felelős: belügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. október 30.

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az Országos Mentőszolgálat segélyhívó rendszerének az ESR rendszerébe történő biztonságos integrálásához szükséges valamennyi intézkedést tegyék meg, Felelős: emberi erőforrások minisztere belügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjának megvalósításához szükséges 190,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre bocsátásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozata az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 135. szám; 2015. szeptember 22.; 19780. oldal (pdf)