Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter 53/2015. (IX. 24.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Szerző: 2015. szeptember 27.No Comments

„Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések…2. A NEK kapcsolódás szükséges dokumentumai…3. Kártyafelhasználó…4. Megszemélyesítő…5. Kártyakibocsátó…6. Kártyaelfogadó…7. Ellenőrzés…9. A NEK kártyakibocsátókra vonatkozó műszaki, technológiai, biztonsági előírásai…10. A NEK kártya műszaki tulajdonságai…11. A kártyaelfogadóra irányadó műszaki, technológiai követelmények…12. A megszemélyesítést végző minősítése során vizsgálandó műszaki és biztonsági követelmények…
Mellékletek…A kibocsátott NEK kártya elektronikus egyedi azonosítójának (PAN-szám) képzése…A kibocsátói azonosító szám adatszerkezete (KASZ)…Az adat elektronikus hordozására képes eszközzel szembeni követelmények…A kártyaérvényesség megállapításának biztonsági szintjei…A megszemélyesítés minimum műszaki, technológiai, informatikai és biztonsági követelményei…”

Forrás:
A belügyminiszter 53/2015. (IX. 24.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről; Magyar Közlöny; 2015. évi 137. szám, 2015. szeptember 24.; 19821-19831. oldalak (pdf)