Skip to main content
gazdaságszakirodalom

Kiaknázatlan euró milliárdok a vállalkozások finanszírozására

Szerző: 2015. szeptember 27.No Comments

„A hazai kis- és középvállalkozások európai uniós intézményektől és költségvetésből származó forrásai között a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a korábbiakhoz képest nagyobb szerepet kapnak a visszatérítendő források, melyek egy része a nem tagállami szintre allokált programokból származik. A gyorsan növekvő, induló vállalkozások forráshoz jutását, a KKV-k élet- és versenyképességét, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs kezdeményezéseiket több EU-s program és intézmény támogatja, a KKV-k igényeihez illeszkedő, változatos pénzügyi konstrukciók segítségével. Ezek egy része az új költségvetési ciklushoz kapcsolódik, azonban több eszköz – mint például az Európai Beruházási Bank kedvező kondíciójú piaci termékei – már régóta a hazai szereplők rendelkezésére áll, ugyanakkor az ezekben rejlő lehetőségek ez idáig csak korlátozottan kerültek kihasználásra. A vállalkozások finanszírozásában jelenleg központi jelentőségű Növekedési Hitelprogram kivezetésével ezen források szerepe felértékelődik, így a pénzügyi szektor, a kormányzati szervek, valamint az uniós intézmények együttműködése kulcsfontosságúvá válik a hatékony allokáció megvalósításában. Írásunkban bemutatjuk ezen programok főbb jellemzőit, a bennük rejlő lehetőségeket, valamint áttekintjük a hazai pénzügyi közvetítők aktivitását befolyásoló tényezőket…”

Forrás:
Kiaknázatlan euró milliárdok a vállalkozások finanszírozására; Bokor Csilla, Plajner Ádám, Túri Anikó; Magyar Nemzeti Bank; 2015. szeptember 25. (pdf)