Skip to main content
közigazgatás: magyar

Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése

Szerző: 2015. október 1.No Comments

„Az Európai Unió támogatásával megvalósult Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése projekt keretében záró rendezvényre került sor 2015. szeptember 29-én a Belügyminisztériumban.

A projekt az Államreform Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam által nyújtott 945 millió forintos támogatásból valósult meg 2013. október 7. és 2015. szeptember 30. között. Célja a közigazgatási személyzeti rendszerben a szervezetrendszert és az eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése volt.

A projekt keretében olyan programokat dolgoztak ki, amelyek elősegítik a központi, autonóm államigazgatási szerveknél, kormányhivataloknál dolgozó szakemberek készségfejlesztését. A program fő célja volt, hogy a kormánytisztviselők azon kompetenciáinak továbbfejlesztése valósuljon meg, amelyek segítségével mindennapi munkájuk eredményesebb, hatékonyabb lesz, azokon a területeken gyarapíthassák tudásukat, illetve azon kompetenciáikat fejleszthessék, amelyek a munkakörükhöz kapcsolódóan a munkáltató a szakmai tudás alkalmazásához kiemelkedően fontosnak értékel. Ilyen az együttműködés fejlesztése, a tárgyalástechnika, a konfliktuskezelési technikák, a stresszkezelési módszerek és a projektmenedzsment kompetenciák fejlesztése.

A 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről meghatározza a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének kereteit, a teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeit, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgálati tisztviselők részére meghatározható kompetenciákat, és az ezek mentén elérhető teljesítményszintek értelmezését. A projekt keretében több mint 5200 fő vett részt kompetenciafejlesztésben, emellett készségfejlesztő módszertanok és programok kerültek kidolgozásra. A készségfejlesztő programok a közszolgálati továbbképzési rendszerben továbbképzési programmá való minősítésével a képzésben résztvevők tanulmányi pontot szerezhettek a személyes kompetenciafejlesztés során elhangzottakon alapuló e-learning kurzus elvégzésével. A fenntarthatóságot biztosítva 20 kormányhivatal bevonásával kompetenciafejlesztő szakértőket készítettek fel a minősített képzések oktatására.

A projektben olyan kompetenciaalapú teszteket fejlesztettek ki, amelyek kapcsolódnak az egyéni teljesítményértékelés kompetenciájához. A személyiségteszt – amely kizárólag a munkavégzéshez szükséges tulajdonságok megítélése érdekében alkalmazható – által megítélhető, hogy az értékelt egyes tulajdonságai közül melyek fejlesztése célszerű a teljesítmény növelése érdekében. A munkaszervezeti képesség és készségelemzésre alkalmazható szinergiateszt által vizsgálhatóvá válik, hogy az értékelt személy számára milyen munkahelyi feladatok a megfelelőek, ezáltal növelhető az egyéni és a szervezeti teljesítmény. Emellett egy olyan kommunikációs stílustesztet fejlesztettek ki, amely a munkavégzéshez köthető szituációkban alkalmazott kommunikációs stílust vizsgálja.

A 2015. szeptember 29-én a Belügyminisztériumban megtartott záró rendezvényen a projektben résztvevők ismertették a kitűzött célokat és az elért eredményeket.”

Forrás:
Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése; Belügyminisztérium; 2015. szeptember 29.