Skip to main content
közigazgatási informatika

KIFÜ mint KÖFOP minőségbiztosító

Szerző: 2015. október 29.No Comments

„A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága 2015. szeptember 30-án megjelentette „Az adminisztratív terhek csökkentése” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú felhívást.

Mint ismert, Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen. A versenyelőny elérésében kulcsszerepet kap a gazdaságélénkítés, amelyhez a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) az adminisztratív terhek csökkentésével kíván hozzájárulni.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, a KÖFOP 1. prioritás keretében meghirdetett felhívás átfogó célja, hogy a magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, a közigazgatás korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, rövid ügyintézési határidőkkel működjön. Ezt olyan stabil és biztonságos informatikai háttérrel támogatva, mely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot és vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását. Mindezek mellett biztosítva az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját, és nyilvános hozzáférhetővé tételét.

Az adminisztratív terhek csökkentése a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén keresztül valósítható meg (informatikai fejlesztés). Ennek megfelelően a KÖFOP 1. prioritás két specifikus célja az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó bürokrácia csökkentése (1. specifikus cél), valamint a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése (2. specifikus cél).

A felhívás egyik sajátossága, hogy valamennyi, a 1561/2015. (VIII. 12.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozatban, a KÖFOP 1. prioritására nevesített kiemelt projektre vonatkozik. Az eddigi gyakorlat szerint a kiemelt projektekhez egyedi felhívások készültek, azonban ebben az esetben mind a 30 projektötletnek azonos feltételrendszernek kell megfelelnie. A projektek támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 161,56 milliárd Ft.

A felhívás másik sajátossága, hogy a Felhívás 3.2 pontjában, a minőségbiztosításra vonatkozó elvárások között a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) nevesítésre került, mint a KÖFOP 1. prioritására nevesített kiemelt projektek megvalósításában konzorciumi partnerként résztvevő szakmai szervezet. A KIFÜ feladata – a 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján – valamennyi projekt műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatainak ellátása. Az elvégzendő tevékenységek kiterjednek mind a projektek folyamat-minőségbiztosítási feladataira, mind a konzorciumok irányító hatóság részére megküldendő dokumentációk műszaki megfelelőségének előzetes vizsgálatára. A projektek műszaki előrehaladását bemutató minőségbiztosítói jelentéseket valamennyi kifizetés igényléshez szükséges elkészíteni, majd csatolni.”

Forrás:
KIFÜ mint KÖFOP minőségbiztosító; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; 2015. október 17.
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – Az adminisztratív terhek csökkentése; Széchenyi 2020