Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozata az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Szerző: 2015. november 12.No Comments

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökség az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer működésének támogatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződést – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás jogcímcsoportja terhére – megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016–2018. években nem haladhatja meg a bruttó 104 527 350 forintot,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozata az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 169. szám; 2015. november 10.; 21545. oldal (pdf)