Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

A „közigazgatási perrendtartás koncepciója” címmel tartottak konferenciát Szegeden

Szerző: 2015. november 22.No Comments

„Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által létrehozott „Az önálló Közigazgatási Perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” és a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok közös szervezésben „A közigazgatási perrendtartás koncepciója” címmel öt helyszínen országos konferencia-sorozat indult. A konferencia-sorozat negyedik állomása Szegeden, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium székhelyén került megrendezésre a Szegedi Törvényszék dísztermében, 2015. november 20. napján.

A közigazgatási perrendtartás megalkotása kiemelkedő jelentőségű a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának a fejlődésében. Ezt fémjelzi a konferencia iránti rendkívüli érdeklődés. A rendezvényen az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium tagjai mellett a Szegedi Törvényszék Polgári Kollégiumának tagjai vettek részt, valamint az ügyészség, az ügyvédi kamara, a Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke is képviseltette magát. A konferencia közel 100 fő részvételével zajlott.

A konferenciát dr. Cséffán József kollégiumvezető nyitotta meg, a moderátori feladatokat dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes látta el.

Nyitóelőadásában dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke (képünkön) hangsúlyozta, hogy ma már természetesnek tekintjük, a közigazgatásnak bírói ellenőrzés alatt kell állnia, illetve ha lehet, a bírói kontroll még kiterjedtebb lehet. A közigazgatás feletti erős bírói kontroll megteremtése iránti igény azonban nem volt mindig ennyire egyértelmű. A közigazgatási perrendtartás kodifikációja során ma már, nem a közigazgatási bíráskodásnak a létjogosultsága a kérdés, hanem a jogalkalmazást foglalkoztató kérdések, hogy mely bíróság, milyen összetételben és milyen terjedelemben vizsgálhatja a közigazgatás cselekményeit, vagyis nem kell-e tartani attól, hogy „sok lesz a per, és kevés a közigazgatás”.

Jelenleg több a kérdésünk, mint a válaszunk azzal kapcsolatban, hogy pontosan mely ügyek elbírálása is fog közigazgatási bírósági hatáskörbe tartozni. A konferenciák nagyon hasznosak a válaszok megfogalmazásához, de végső soron a törvényszövegnek kell érdemi és stabil iránymutatást adnia a felülvizsgálható aktusok pontos körére, a közigazgatási bíróság nem ítélkezhet önmagában sem esetjog, „döntvények”, sem jogelméleti fogalmak alapján.

Előadta, hogy az Országos Bírósági Hivatal alapvetően támogatja egy Közigazgatási Felsőbíróság felállítását, amely kiemelt jelentőségű, illetve speciális ügyekben jár. Nem támogatja és a módosítást szükségtelennek és a pertartam csökkentése szempontjából kifejezetten károsnak tartja a társasbíráskodás főszabály szerinti bevezetését. közigazgatási jogkörben okozott kár Kételyeket fogalmazott meg a hivatalbóli eljárás és az anyagi pervezetés koncepciójával szemben.

A nyítóelőadást követően dr. Handó Tünde elnök asszony, dr. Demjén Péter, az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott OBH munkacsoport elnöke, kollégiumvezető és dr. Cséffán József kollégiumvezető sajtóbeszélgetésen ismertette az új perrendtartás lehetséges hatásait a sajtó munkatársaival.

A közigazgatási perrendtartás kodifikálásának helyzetéről, az elfogadott szabályozási elvekről, irányokról dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos, valamint Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár tartott részletes, informatív előadást.

A közigazgatási perjogi kodifikációval kapcsolatos jogalkalmazói igényekről dr. Figula Ildikó az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese, a közigazgatási perjog alapkérdéseiről dr. Kalas Tibor a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetője, a közszolgálati jogviták eljárásjogban elfoglalt helyéről dr. Tálné dr. Molnár Erika a Kúria kollégiumvezető-helyettese, a közhatalmi jogkörben okozott kár elbírálásának vitás kérdéseiről dr. Pribula László a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, a normakontroll eljárások szabályozásáról dr. Balogh Zsolt kúriai bíró tartott igényes, rendkívül érdekes előadást.

A rendezvény záró eseményeként pódiumvitára került sor dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes, dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos, dr. Pribula Lászlótanszékvezető és dr. Pál Zoltán a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája közreműködésével. A pódiumvita során különösen a közigazgatási társasbíráskodás, a bíróság reformatórius jogkörével kapcsolatos jogalkalmazási és szabályozási kérdések kerültek megvitatásra.”

Forrás:
A „közigazgatási perrendtartás koncepciója” címmel tartottak konferenciát Szegeden; Országos Bírósági Hivatal; 2015. november 21.