Skip to main content
közigazgatási informatikaművelődés

Elindult az Okosportál

Szerző: 2015. november 22.No Comments

„A TÁMOP 3.1.2-B projekt zárókonferenciáján indult el a köznevelési rendszer idei legnagyobb innovációja, az Okosportál. A konferencián bemutatásra kerültek a projekt további eredményei is.

Kaposi József (főigazgató – OFI) köszöntőjében a tankönyvek, munkafüzetek kipróbálásáról, kísérleti program megvalósításáról beszélt. Mint mondta: nagy innováció valósult meg a 3.1.2-B projekt keretében a köznevelésben. Az Okosportál indulása csak a kezdő pillanat, hiszen folyamatosan fejlődő, bővülő tudásbázis jött létre. A Portál formális és nonformális tereken egyaránt használható, platformfüggetlen eszköz, amely nagy segítség a pedagógusoknak. Előadása végén köszönetet mondott a projekt munkatársainak a feladatok magas színvonalon történő megvalósításáért.

Halász Gábor (egyetemi tanár, tudományos tanácsadó – OFI) „A tanárok bevonása a tartalomfejlesztésbe” című előadásában kiemelte a gyakorlati tapasztalatok, iskolák, tanárok, széles társadalom, felsőoktatás bevonásának fontosságát a kísérleti programba. Mint mondta, magát a kísérleti programot is tesztelték a szakiskolai könyv fejlesztésében. A kipróbálást egy olyan kutatás kísérte, ami kvantitatív és kvalitatív dimenzióval is rendelkezett, ez lehetővé tette a tapasztalatok széleskörű értékelését. Mint mondta, sokféle pedagógiai gyakorlat létezik, amik nagyon eltérő módon működnek, ezeket csak ilyen programok keretében lehet megismerni. A kísérleti programban nem 2-3 szakértő bírálja el a tankönyveket, mint korábban, hanem több ezer pedagógus, ami minőségi változást eredményez. Az eszközfejlesztés mellett fontos a pedagógusok képességeinek fejlesztése is. A pedagógusok tanulásának hatékony módszere például a gyakorlatközösségek kialakítása. Halász Gábor szerint a kísérleti tankönyvfejlesztési program jelentősen hozzájárult az átfogó innovációs tudásmenedzsment-rendszer kialakításához.

Dr. Főző Attila (digitális pedagógiai szakértő – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) előadásában a digitális oktatás fontosságát hangsúlyozta, nemzetközi kontextusban hasonlította össze az Okosportált és más külföldi kezdeményezéseket. Mint mondta, az Okosportál komplex kezdeti készlettel indult, korszerű megközelítés jellemzi, sokféle igényt kielégít.

Balog Zoltán (miniszter – EMMI) elmondta, hogy az Okosportál hasznos a tanulók, tanárok és szülők számára. Mivel a digitális tér a gyerekek számára valóságos élettér, itt kommunikálnak, játszanak, tanulnak, ez hatással van a gondolkodásukra, kognitív képességeikre ezért erre a köznevelést érő kihívásra remek válasz a Portál. Magyarországon az internethasználat az európai átlag szintjén van, de a digitális kompetencia alacsonyabb, mint az EU-s átlag. A tapasztalat pedig az mutatja, hogy a digitális világ valódi felfedezéséhez digitális tudatosságra van szükség. A biztonságos és egyre bővülő tartalmakkal rendelkező Portál legfontosabb feladata a digitális kompetencia fejlesztése és a tudásmegosztás elősegítése.

Czunyiné dr. Bertalan Judit (köznevelésért felelős államtitkár – EMMI) beszédében kiemelte, a cél, hogy mindenhova eljuthasson a tudás, ehhez lehet hasznos eszköz a Portál. Az Okosportál lehetőséget ad arra, hogy tartalmakat biztonságosan, egyéni tanulási utakba rendezve adjunk át. A portál nem cél, hanem segítség a gyermeknek, akit motiválni kell; segítség a szülőnek, akit generációk választanak el a gyermektől, segítség a felzárkózónak, tehetségeseknek, segítség a magyar kultúra közvetítésében – emelte ki a köznevelésért felelős államtitkár.

Ormosi Viktor (kormányzati üzletág igazgató – Microsoft Magyarország Kft.) elmondta, a Microsoft célja, hogy az infokommunikációs megoldásokkal jobbá tegye az emberek életét. Másfél éven keresztül 50 szakértő dolgozott a Portálon, amely illeszkedik a Microsoft oktatás-fejlesztési filozófiájába, amelynek része például az innovatív tanár program is.

Kojanitz László és Merényi Ádám bemutatta az Okosportál működését, milyen megoldások segítik a Portál használatának elsajátítását.

A délutáni plenáris előadások sorát Kojanitz László (szakmai vezető – OFI) nyitotta meg, aki a tartalomfejlesztés új modelljét mutatta be. Mint mondta, a projekt célja volt a tanulásra és alkotásra ösztönző tanítási-tanulási környezet kialakítása; a tanítást és tanulást elősegítő módszertani újdonságok beépítése az új kerettantervekhez készülő taneszközökbe; valamint az IKT eszközök eredményes és széleskörű használatához szükséges feltételek megteremtése. A hároméves fejlesztés alatt a nyomtatott és a digitális tartalmak együttes kialakítása történt meg. A kísérleti tankönyvfejlesztés folyamatának és tapasztalatainak bemutatása mellett az Okosportál kialakításának folyamatát is ismertette…”

Forrás:
Elindult az Okosportál; Ludas Viktor. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; 2015. november 12. (letölthetőek a konferencia előadásai is)
Lásd még: TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001; Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és TÁMOP-3.1.2-B/13 A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése; Széchenyi 2020