Kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség
a) a KÖFOP-3.1.1.1. azonosító jelű, „Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába” című felhívás keretében a kommunikációs feladatok ellátása,
b) a KÖFOP-3.2.2.1. azonosító jelű, „A támogatáskezelés menedzsment színvonalának megőrzése” című felhívás keretében a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzése, valamint
c) a KÖFOP-3.3.2.1. azonosító jelű, „Az e-kohéziós irányelv átültetése” című felhívás keretében a monitoring és információs rendszer működtetése és fejlesztése
érdekében szükséges szerződéseket a beszerzési eljárások lefolytatását követően – a központi költségvetés Uniós fejlesztések fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére – megkösse.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. június 30…”

Forrás:
Kormányhatározat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 181. szám; 2015. november 24.; 22786. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.