Skip to main content
közigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozata a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Szerző: 2015. december 6.No Comments

„A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 25. Modern Városok Program támogatása cím létrehozását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti jogcímből a Modern Városok Program megvalósítására
a) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2000,0 millió forint,
b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2000,0 millió forint,
c) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
d) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 4000,0 millió forint,
e) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2000,0 millió forint,
f) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 4000,0 millió forint,
g) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
h) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
i) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
j) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
k) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
l) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3000,0 millió forint,
m) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 4000,0 millió forint,
n) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint,
o) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat 500,0 millió forint
támogatásban részesüljön;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerinti jogcímre az Áht. 109. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján rendeletben állapítsa meg a 3. pont szerinti támogatásra jogosult önkormányzatok számára a támogatás felhasználási célját, összegét és rendelkezésre bocsátásának módját;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozata a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 188. szám; 2015. december 3.; 23462. oldal (pdf)