Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönterületfejlesztés

Regionális politika – Befejeződött a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó programok elfogadása: mostantól a végrehajtás kerül előtérbe

Szerző: 2015. december 6.No Comments

„A Bizottság elfogadta az olaszországi Campania régióra vonatkozó új regionális politikai programot, melynek 4 milliárd eurót meghaladó költségvetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) több mint 3 milliárd euróval járul hozzá. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó valamennyi programhoz hasonlóan a Campania régióra irányuló program keretében megvalósuló beruházások stratégiai fókuszában is négy növekedésösztönző terület, a kutatás és fejlesztés, a digitális technológiák, a kisvállalkozások támogatása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság támogatása áll.

A Campaniára vonatkozó program az utolsó a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások támogatására irányuló ERFA-programok sorában, így elfogadása az új programozási időszak végrehajtási fázisának hivatalos kezdetét jelenti.

Corina Crețu regionális politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Örömömre szolgál, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra irányuló valamennyi operatív programot elfogadták, így a régiókat és a városokat szilárd, teljesítményorientált beruházási csomagok segítik a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló uniós célkitűzések elérésében. Mostantól a régiók és a városok feladata, hogy a programokat idejében végrehajtsák, minőségi projekteket válasszanak ki, valamint biztosítsák az alapok hatékony és stratégiai célokra történő felhasználását.”

A 2014 és 2020 közötti időszakra irányuló programok várható eredményeiről, valamint a növekedés és munkahelyteremtés uniós célkitűzéseihez, a beruházási tervhez és a Bizottság prioritásainak megvalósulásához történő évtizedes hozzájárulásukról a december 14-én közzétételre kerülő „Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása” címűközlemény tájékoztat majd részletesen. A dokumentum valamennyi tagállam tekintetében ismerteti majd a partnerségi megállapodásokról és programokról velük folytatott tárgyalások eredményeit és az egyes országokra váró legfontosabb kihívásokat.

Mivel a hatékony végrehajtás elengedhetetlen ahhoz, hogy a programok elérjék kitűzött eredményeiket, le kell vonni az elmúlt időszak tanulságait. Többek között ez a feladata a végrehajtás javításával foglalkozó munkacsoportnak, amely a megalakulását követő egy év során bizonyította módszereinek sikerességét. A nemzeti hatóságokkal folytatott szoros együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése révén a munkacsoport elősegítette, hogy az érintett tagállamok az uniós alapokból a 2007 és 2013 közötti időszakra juttatott hozzájárulásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, ugyanakkor gondoskodott arról, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban történő végrehajtás zökkenőmentesen történhessen.

Háttér-információk
A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló megreformált kohéziós politika kiforrott uniós beruházási politika. Az új rendelet világos és mérhető eredményeket ír elő. A tagállamoknak és a régióknak programjaikban meg kellett határozniuk az elérni kívánt célkitűzéseket, melyek megvalósítását a végrehajtási fázis során rendszeresen nyomon kell követni.

A 2014 és 2020 közötti időszakra szánt, majd 200 milliárd eurót kitevő költségvetéssel az Európai Regionális Fejlesztési Alap arra törekszik, hogy az Unióban megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót, miközben aktívan hozzájárul a Bizottság prioritásainak megvalósulásához; a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások támogatására irányuló valamennyi ERFA-program elfogadásra került, miközben jól halad az utolsó európai területi együttműködésre irányuló (ún. Interreg) programok kidolgozása: elfogadásukra várhatóan az év végéig sor kerül.
A végrehajtás javításával foglalkozó munkacsoport a Corina Creţu biztos által indított tágabb kezdeményezés részét képezi, melynek célja, hogy a tagállamok és a régiók a kohéziós politikai alapokból származó összegeket hatékonyabban ruházzák be és kezeljék.

Az említett kezdeményezés támogatja továbbá a tagállamok és régiók adminisztratív kapacitásának kiépítését és a területek közötti eltérések csökkentését, hozzájárul a lassabban fejlődő régiók felzárkózásához, valamint értékeli a bevezetett egyszerűsítési intézkedéseket, és további lehetőségeket azonosít a szabályok egyszerűsítésére.

További információk:
Az Európai Bizottság által a 2014 és 2020 közötti időszakra elfogadott operatív programok összefoglalói
Az InfoRegio honlapja: „A beruházási támogatások felhasználásának és igazgatásának javítása” (angol nyelven)”

Forrás:
Regionális politika – Befejeződött a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó programok elfogadása: mostantól a végrehajtás kerül előtérbe; Európai Bizottság; IP/15/6237; 2015. december 3.