Skip to main content
közigazgatás: magyartudomány

Társadalmi egyeztetésen „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című (KÖFOP-2.1.1.2-VEKOP-15) felhívás tervezete

Szerző: 2015. december 9.No Comments

„A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. december 12-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a fórum-hozzászólási felület karbantartás miatt korlátozottan érhető el. A társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos észrevételeket a palyazat@me.gov.hu email címre küldhetik el a karbantartás ideje alatt.
Szíves megértésüket köszönjük!
Partnerségi egyeztetési folyamatok 2014-2020

—-

„…A felhívás célja, tervezett fejlesztések
A projekt alapvető kiinduló pontja, hogy az ország közigazgatási és kormányzati (közszolgálati) teljesítménye és minősége közvetlen hatással van az ország, a nemzet versenyképességére. Mind a minőség, mind a tényleges teljesítmény alapvetően a közszolgálatban dolgozók személyes teljesítményén alapul, másrészt az általuk alkalmazott eszközök és módszerek, továbbá a kialakított szervezeti és működési rend alapvetően befolyásolják. A személyes teljesítmény egyik meghatározó alapja a tudás és az annak használatára való képesség. A tudásbázis kialakítása és strukturált fejlesztése ezért nem önérték, hanem a közszolgálati teljesítménynövelés és a minőség javítás alapvető eszköze, fundamentuma.

A projekt stratégiai célja egy olyan átfogó közszolgálat fejlesztési folyamat megvalósítása, amely megalapozza a jó kormányzás és a szolgáltató szemléletű közigazgatás elérését a szervezeti kultúra átalakításával, korszerű ismeretek és szervezési gyakorlatok széles körben történő terjesztésével. Cél a szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban, amely a közigazgatás emberi erőforrás-gazdálkodásának fejlesztésén és a közszolgáltatások színvonalának javításán keresztül teremthető meg. Ennek érdekében a közszolgálatban dolgozó szakemberek kompetencia fejlesztése, életpályamodell kidolgozása, folyamatok átláthatóságának növelése, információs adatbázisok integrálása és ügyfélközpontúvá tétele valósul meg.

A projekt alapvető céljai:

  • A közszolgálati szervek tevékenységét megalapozó és azt fejleszteni képes tudás megszerzéséhez szükséges kutatások megszervezése és támogatása, szervezett együttműködés útján – más felsőoktatási intézmények, gazdasági szereplők, civil szervezetek, önkormányzatok, kormányhivatalok bevonásával.
  • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapacitásai teljes egészében a közszolgálati szervek tevékenységének támogatását szolgálják. Magyarországon több intézmény is foglalkozik a jó kormányzás, a jó közigazgatás vagy általában az állami tevékenységek alapjául szolgáló kutatásokkal és ismeretanyag előállításával. Kiemelt célkitűzés tehát az intézmények kapacitásának együttműködések hálózata révén történő koordinált összekapcsolása, azaz kutatói és kutatási hálózat, tudáshálózat létrehozása. Ezzel, az állami tevékenységek – kiemelten a jó kormányzás – alapjául szolgáló rendszerezett és ellenőrzött tudományos kutatási eredmények összefoglalása, disszeminációja és tananyaggá fejlesztése valósul meg. Az így létrejött tudáshalmaz, tudásbázis széles körben való terjesztése hozzájárul a stratégiai és az operatív programban szereplő célok minél teljesebb és sikeresebb eléréséhez.
  • A közszolgálatnak állandó változásban kell lennie, ha a világ rendkívül gyors változásait követni, az ebből adódó kihívásokat leküzdeni szeretné. Mindehhez nemcsak naprakész, hanem kipróbált tudásra, rendszerezett és értékelt ismeretanyagokra, módszerekre és megoldásokra van szükség. Ez a tudás jelentős részben más országokban, nemzetközi szinten áll rendelkezésre, ezért ez a projekt a közszolgálati teljesítmény és minőség növelését, és ezzel a versenyképességre ható változását intenzív nemzetközi tudástranszferrel segíti elő.
  • A közszolgálati minőség növelésének és a közszolgálat megreformálásának (megjavításának) alapvető feltételét nemcsak a célok megfogalmazása és a követendő értékek kijelölése képezi. Szükség van a változások (nemzetközi mércével is elfogadott) figyelésére, mérésére, értékelésére…

Forrás:
Társadalmi egyeztetésen A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című felhívás tervezete; Széchenyi 2020; 2015. december 8.
A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés (KÖFOP-2.1.1.2-VEKOP-15); Széchenyi 2020; 2015. december 8.