Skip to main content
informatikaközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Mobilalkalmazás és informatika a vasúti tájékoztatás javítására

Szerző: 2015. december 12.No Comments

„A Kormány 1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozata a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről

A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú, „A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladatellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 20.

4. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 23.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: IKOP) történő finanszírozásáról és az IKOP éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Közlekedés Operatív Program nanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozata a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 195. szám; 2015. december 12.; 26178. oldal (pdf)