Skip to main content
közigazgatási informatikatávközlés

Megjelent a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása című kiemelt felhívás

Szerző: 2015. december 19.No Comments

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása” című (KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,54 milliárd forint.

A kiemelt projekt felhívás országos hatáskörű, az országos kihatású projektek támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9% KÖFOP forrásból, 19,1% VEKOP forrásból kerül kifizetésre.

A felhívásra 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban nevesített Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nyújthat be támogatási kérelmet.
A támogatási kérelem benyújtására 2016. január 11-től 2016. augusztus 12-ig van lehetőség.”

—–

„A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Háttér
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglet a modern európai társadalmakban. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése csak a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakításával lehetséges.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 közötti időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.

A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A KÖFOP jelen felhívása kialakításának hátterében az EU Digitális Menetrendje, valamint a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” (Továbbiakban: DNFP) megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozatban meghatározott célok teljesítése áll. Az említett kormányhatározatban rögzítésre került, hogy Magyarország az Európai Unióban élenjáróként, már 2018-ra biztosítani kívánja az egész országot lefedő, nagy sávszélességű (legalább 30 Mbps) hálózatok megépítését, amelyre az Új Generációs Hálózatok (NGA) kiépítésével nyílik lehetőség. A DNFP egyik pillére, a Szupergyors Internet alprogram (Továbbiakban: SZIP).

A SZIP keretében Magyarország széles-sáv ellátásának teljes, országos felmérése valósul meg, és egy országos szintű térképes adatbázis elkészítése az újgenerációs hálózati lefedettségre vonatkozóan.
A SZIP két önálló projektet foglal magában melyek: a Kivitelezés Követése projekt (GINOP 3.4.1 pályázatok kivitelezésének felügyelőmérnöki támogatása), valamint a SZIP-et kiszolgáló Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer projekt (Továbbiakban: HTMR).

A HTMR projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban a KÖFOP 2. prioritásán került nevesítésre.

Átfogó cél
Jelen felhívás a KÖFOP 2. prioritás 3. specifikus céljához, azaz a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának kialakításához illeszkedik. A fejlesztés célja, hogy létrejöjjön egy információs adatbázis, amelyből olyan adatok és információk nyerhetőek ki, melyek megalapozott döntések meghozatalát teszik lehetővé a helyi közszolgáltatások javítása érdekében.

A HTMR projekt támogatja a 2.3.1. intézkedés megvalósulását, azaz az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer (Továbbiakban: IKIR) bevezetését is, mivel:

  • A projekt eredményeként létrehozásra kerülő, a szélessávú adatkapcsolat biztosításához szükséges vonalas létesítményekre vonatkozó nyilvántartások elengedhetetlenek a járási szinten ellátandó építésügyi és építésfelügyeleti feladatokhoz, továbbá ezen felül a HTMR felhasználásával kiépítendő szélessávú adatkapcsolat közvetve szükséges szinte valamennyi helyi önkormányzati alapfeladat ellátásához is.
  • A helyi önkormányzatok településfejlesztési, területrendezési feladatainak hatékony ellátásához nélkülözhetetlen az internetes vezetékes közműhálózat ismerete, amelyre vonatkozóan teljeskörű adatok a HTMR-projekt befejezésével lesznek egy forrásból elérhetőek.
  • A HTMR az IKIR-hez, mint adatforrás kerül csatlakoztatásra, tehát külön feldolgozás nélkül, de egyeztetett struktúrában nyújtja az adatokat az IKIR oldali igényekre. Ehhez IKIR oldalon szükséges egy interfész specifikáció, amely képes fogadni a HTMR-t, mint adatforrást (adatformátumok megadása, hívás, azonosítás módja, válaszok, stb.) – ez az interfész bármilyen más külső adatforrás csatlakoztatására is alkalmas lehet, így ezáltal erősíti az IKIR integrált működési jellegét. Az interfész kialakításához a rendszertervezés során egyeztetni és rögzíteni kell az IKIR oldalon felmerülő igényeket úgy, hogy azok teljesítése ne okozzon késedelmet sem az IKIR, sem a HTMR projektben

…”

Forrás:
Megjelent a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása című kiemelt felhívás; Széchenyi 2020; 2015. december 18.
KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása; Széchenyi 2020; 2015. december 18.