Skip to main content
gazdaságInternetjogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstávközléstörvények, határozatok

A Kormány 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozata az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról

Szerző: 2015. december 30.január 3rd, 2016One Comment

„A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek, hogy javaslataikkal és véleménynyilvánításukkal segítették az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultációt (InternetKon). A Kormány megállapította, hogy a nemzeti konzultáció sikeresen lezárult.
A magyar polgárok véleményére alapozva a Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság fejlődése és fejlesztése érdekében elindítja a Digitális Jólét Programját.

7. annak érdekében, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások terén az eddiginél rugalmasabb és a felhasználók igényeit jobban kielégítő fejlesztésekre kerüljön sor
a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel együttműködve, az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményeinek gyelembe vételével végezze el az elektronikus közigazgatásra vonatkozó stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: 2016. március 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a használati mutatók alapján határozzák meg a polgárok által leggyakrabban igénybe vett 10 közigazgatási ügyet és készítsenek intézkedési tervet az ezek mielőbbi internetes ügyintézését lehetővé tevő fejlesztésekről,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyarorszag.hu portál vagy más kormányzati honlapok, portálcsaládok olyan felhasználóbarát átalakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok és a vállalkozások minden, számukra releváns közigazgatási tartalomhoz és szolgáltatáshoz közérthető és hatékony módon férhessenek hozzá,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy nyújtson be előterjesztést annak érdekében, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások teljes körű elérhetővé tételéig létrejöjjön egy olyan, a 1818 kormányzati ügyfélvonalon alapuló, a hét minden napján, napi 24 órában elérhető, az online hozzáférés lehetőségét is biztosító folyamatos ügyfélszolgálat, amelynek segítségével a lakossági ügyfelek és a vállalkozások minden ügytípus intézéséhez szakértő segítséget kaphatnak,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. február 15.

e) felhívja a belügyminisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a 7. pont d) alpontban szereplő online hozzáférés lehetőségét is biztosító folyamatos ügyfélszolgálat finanszírozási modelljét, valamint az érintett szervek együttműködésének rendjét szabályozó jogszabály tervezetét,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. április 30.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az e-közigazgatási szolgáltatások tekintetében a belügyminiszterrel együttműködve tárja fel a felhasználói igényeket, gyűjtse össze és értékelje az e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói tapasztalatokat, illetve a szolgáltatások értékelésével, elfogadottságával kapcsolatos információkat, valamint az állampolgárok szempontjából tesztelje és minősítse az egyes e-közigazgatási fejlesztéseket,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: folyamatos

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével a közadat-vagyon teljes körű felmérésével készítse el a közadat-katasztert, illetve a nemzetgazdasági és vállalati versenyképesség erősítése érdekében a közadatok széleskörű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja nyomán készülő fehér könyv alapján készítsen előterjesztést a személyes adatnak nem minősülő közadatok újrahasznosításának lehetőségeiről. Az előterjesztés tartalmazza a kormányzati adatpolitika stratégiai térbe történő illesztését, valamint a szükséges jogszabályi változásokat is,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter Határidő: 2017. március 31.

h) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével alakítsa ki a települési önkormányzatok internetes megjelenésének központi módszertani, fejlesztési és üzemeltetési kompetencia-központját és támogató rendszerét, amely az önkéntes alapon részt vevő önkormányzatok számára
ha) ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy az önkormányzatok honlapjai egységesen magas színvonalú szolgáltatásokat és tájékoztatást nyújtsanak,
hb) alkalmazásokat, költséghatékony működtetési megoldásokat biztosít az önkormányzatok internetes megjelenéséhez és szolgáltatások nyújtásához;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

8. annak érdekében, hogy érvényesüljön Magyarország informatikai függetlensége, és ne hátráltassák bürokratikus akadályok a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftveres megoldások alkalmazását
a) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítsen jelentést a Kormány számára az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról szóló 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról, továbbá működtessen monitoring rendszert a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftverek használatáról a közszférában,
Felelős: belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.
b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg és készítse elő a közbeszerzésekről szóló jogszabályok olyan módosítását, amelynek értelmében a szoftverre vonatkozó beszerzésekhez kapcsolódó műszaki leírás meghatározásának módjára és tartalmára külön kormányrendelet vonatkozik, amely kimondja, hogy a visszterhes szoftver- és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás-beszerzések során a teljes élettartamra számított költséget (TCO) is kötelezően figyelembe kell venni, valamint rögzíti a szoftverbeszerzéseknél érvényesítendő szempontokat, és meghatározza azt a szervezetet a közigazgatáson belül, amelynek az a feladata, hogy a fenti elvárásokat megfelelő módon érvényesítse;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: 2016. május 31…”

Forrás:
A Kormány 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozata az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 207. szám; 2015. december 29.; 27892-27900. oldalak (pdf)
Lásd még: A miniszterelnök 3/2015. (XII. 29.) ME utasítása miniszterelnöki biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2015. évi 65. szám; 2015. december 29.; 7532. oldal (pdf) [Deutsch Tamást a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok, azaz a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezik ki]

One Comment