Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Szerző: 2015. december 31.január 4th, 2016No Comments

„…2. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
a) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére 3665,7 millió forint,
b) 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 7354,3 millió forint,
c) 4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja cím terhére 1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 30. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint…

3. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében – 5575,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint…”

Forrás:
A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 206. szám; 2015. december 29.; 27708-27719. oldalak (pdf)