Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Szerző: 2016. január 25.One Comment

„1. A Kormány
a) megállapítja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,
b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
c) elfogadja a 3. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését a 3. mellékletben foglalt táblázat G oszlopában meghatározott feltételek teljesítése esetén,
d) egyetért azzal, hogy a 2016. év végéig az 1. és 2. prioritás keretének 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,
e) egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projektek közül csak arra vonatkozóan köthető támogatási szerződés, amely esetén
ea) a projekt megvalósításához szükséges ajánlattevőt az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekre irányadó előírások megtartásával kiválasztotta – e követelményt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatott –,
eb) az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy
ec) a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében történik,
f) egyetért azzal, hogy ha a 2. melléklet szerinti valamely, az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projekt esetén 2016. augusztus 12. napjáig nem kerül sor az e) alpontnak megfelelő támogatási szerződés megkötésére, akkor az érintett projekt vagy projektelem európai uniós forrásból csak akkor lesz támogatható, ha az éves fejlesztési keret így rendelkezik,
g) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt – az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú vélemények irányító hatóság vezetője általi kikéréséről,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
h) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – ha szükséges, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdése szerint – az irányító hatóság útján gondoskodjon az előkészítési költségek biztosítása érdekében az egyes, a 2. melléklet szerint az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projektek megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására olyan támogatási szerződés megkötéséről, amelyben az adott projekt számára meghatározott mérföldkövek megfelelnek az e) és f ) alpontnak…”

Forrás:
A Kormány 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 7. szám; 2016. január 18.; 398-421. oldalak (pdf)
Lásd még: Portfolio.hu; 2016. január 19.