Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: külföldöntávközlés

Az Európai Bizottság jó minőségű rádiófrekvenciákkal javítaná a mobilinternet-szolgáltatást

Szerző: 2016. február 4.One Comment

„A Bizottság a mai napon bemutatja a mobilszolgáltatók számára is elérhető 700 MHz-es frekvenciatartomány összehangolt használatára vonatkozó javaslatát. Ezzel nemcsak az európai polgárok internet-hozzáférését, hanem a határokon átívelő alkalmazások fejlesztését is elősegítené.

A rádiófrekvenciák nem ismernek határokat, ezért uniós szinten a spektrum hatékonyabb koordinálására van szükség az interferencia elkerülése és az innovatív szolgáltatások – például az összekapcsolt autók vagy a távegészségügy – egész Európán átívelő akadálytalan működése érdekében. Az Uniónak emellett választ kell találnia a vezeték nélküli széles sávú rendszerek iránti növekvő igény kérdésére is. A mobilinternet-forgalom 2020-ra a közel nyolcszorosára fog nőni a mai állapotához képest. A Bizottság mai javaslata ezekre a kihívásokra hivatott megoldást találni. A digitális egységes piac létrehozását célzó stratégia részeként kiegyensúlyozott, a hosszú távú célokat szem előtt tartó megközelítést javasol az ultramagas (UHF) frekvenciasáv (470–790 MHz) használatával kapcsolatban. Jelenleg ezt a frekvenciasávot elsősorban televízióadók használják. A javaslat szerint 2020-ra a mobilszolgáltatók számára is elérhetővé tennék a 700 MHz-es frekvenciatartományt (694–790 MHz). Ez a sáv a felhasználó tartózkodási helyétől függetlenül – legyen az nagyváros, falu vagy éppen az autópálya – ideális a jó minőségű mobilinternet-szolgáltatáshoz. A 700 MHz-es tartomány alatti terület (470–694 MHz) továbbra is az audiovizuális szolgáltatók elsődleges frekvenciatartománya marad. Ez a megközelítés garantálná, hogy az európai polgárok ne csak tabletjük és okostelefonjuk segítségével férjenek hozzá a kreatív tartalmakhoz (ahogy teszik ezt egyre többen), hanem a hagyományos televíziószolgáltatások keretében is. A mai javaslat a 700 MHz-es tartományt magában foglaló UHF frekvenciasáv használatával kapcsolatos legfrissebb nemzetközi megállapodásokkal is egybecseng.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Gazdaságilag teljességgel értelmetlen a digitális egységes piacon huszonnyolc különböző szempontból megközelíteni a rádiófrekvenciák irányításának kérdését. A mai napon ezért megtesszük első javaslatunkat a spektrum összehangoltabb uniós szabályozása érdekében: indítványozzuk a mobilszolgáltatók által használt 700 MHz-es frekvenciatartománnyal kapcsolatos kérdések egységes kezelését. Ebben a tartományban két kívánatos tulajdonság egyesül: a széles lefedettség és a nagy sebességű internet. Ez minden európai polgár számára hozzáférhetővé teszi a lehető legjobb minőségű internetet még vidéken is, és megteremti a feltételeket a kommunikációs hálózatok következő generációja, az 5G számára. Ezzel egy időben biztosítjuk az audiovizuális szektor számára a frekvenciákhoz való hozzáférést és fellendítjük azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyek elősegítik a rádióhullámok hatékony felhasználását. A spektrum ritka kincs, bánjunk vele körültekintően.”

Günther H. Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos szerint „modern infrastruktúra és naprakész szabályozás nélkül nem tudunk minden és mindenki számára mindenhol jó minőségű mobilinternetet biztosítani. A mai javaslattal bebizonyítjuk, hogy a két dolog – élénk audiovizuális szektor és az 5G-hez szükséges spektrum – nem zárják ki egymást. A 700 MHz-es tartomány tökéletes az olyan ígéretes területek számára, mint például az úgynevezett összekapcsolt vezetés vagy a dolgok internete. A cél, hogy Európa az 5G terén is az élre törjön. Ezért 2020-ig minden tagállamnak cselekednie kell.”

A javaslat két fő területet érint:

  • a 700 MHz-es sávval kapcsolatban: közös ütemterv és az átmenetet elősegítő koordinációs intézkedések kidolgozása annak érdekében, hogy a tartomány – összehangolt műszaki feltételek szerint – valóban elérhetővé váljon a vezeték nélküli széles sávú rendszerek számára;
  • a 700 MHz alatti sávval kapcsolatban: hosszú távú célkitűzések kidolgozása annak érdekében, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, emellett a spektrumhasználat rugalmas megközelítése a digitális földfelszíni televíziózással (DTT) kapcsolatos igények kielégítése céljából, melyek szintje tagállamonként különböző.

A mai javaslat Európa-szerte megkönnyíti az innovatív eszközök és szolgáltatások fejlesztését és csökkenti az ehhez kapcsolódó költségeket, hiszen ezentúl nem kell a különböző frekvenciák között váltani és az eltérő tagállami rendelkezésekhez alkalmazkodni.

Összehangolt átmenet 2020-ig
A Bizottság javaslata szerint legkésőbb 2020. június 30-ra minden tagállamban elérhetővé kell tenni a 700 MHz-es frekvenciatartományt a vezeték nélküli széles sávú rendszerek számára. Ez összhangban van az 5G-s lefedettség 2020-ra előirányzott kiépítésével. A határidő betartása érdekében a tagállamoknak 2017. június 30-ig el kell fogadniuk és közzé kell tenniük a hálózati lefedettségre és a frekvenciatartomány felszabadítására vonatkozó nemzeti terveket. Emellett 2017 végére tető alá kell hozniuk a nemzetközi koordinációra vonatkozó megállapodásokat is. Ezek a lépések nem csak az átmenetet könnyítik meg, hanem biztosítják a digitális szakadék áthidalásához elengedhetetlen hálózati lefedettséget is, továbbá megteremtik a szükséges lefedettségi feltételeket az összekapcsolt járművek vagy a távegészségügy számára.

Két tagállam (Franciaország és Németország) már engedélyezte a 700 MHz-es sáv használatát a mobilszolgáltatóknak. Több más tagállamban (Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban) pedig már körvonalazódnak a tervek a 700 MHz-es tartomány új célokra való felhasználására az elkövetkező években.

A Bizottság arra számít, hogy az előre látható és pontos átállás biztosítása érdekében az Európai Parlament és a tagállamok hamarosan elfogadják a mai javaslatot.

Háttér-információk
Az ultramagas frekvencia (UHF) a 470–790 MHz-es tartományt jelenti, és jelenleg digitális földfelszíni televíziózásra, a műsorgyártáskor használt vezeték nélküli mikrofonokhoz, illetve különleges eseményekkor használják. Európában egyre nő az igény a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások iránt, elsősorban azért, mert egyre többen szeretnének útközben is videós tartalmakat nézni. A szintén egyre növekvő mobil adatforgalomhoz a meglevő hálózat kapacitása és a rendelkezésre álló spektrum nem elegendő. A mai javaslat éppen ezért nagyobb spektrumot biztosít a széles sávú rendszerek számára a 700 MHz-es tartományban (694–790 MHz). Ezzel egy időben célja, hogy megőrizze az audiovizualitás európai modelljét, amely ingyenesen nézhető közszolgálati műsorokat kínál, amihez fenntartható spektrumerőforrásokat igényel a 700 MHz-nél alacsonyabb tartományban (470–694 MHz).

2014-ben a Bizottság Pascal Lamy volt európai biztost bízta meg az UHF-tartomány jövőbeni használatára nézve közös pozíciót kialakítani hivatott, a mobil-, a műsorszolgáltatói és a médiaszektor képviselőiből álló magas szintű munkacsoport elnökségével. Az elnök jelentése szerint a 700 MHz-s tartományt ajánlott a széles sávú vezeték nélküli szolgáltatásokra adaptálni, ezzel egy időben pedig a földfelszíni sugárzás 700 MHz-nél kisebb frekvenciatartományhoz való hozzáférésének biztosításával fenntartani az európai audiovizuális modellt.

A jelentést követően végzett nyilvános konzultáció szerint a válaszadók támogatják az összehangolt uniós lépés ötletét. Emellett a tagállamok képviselőit tömörítő, a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport véleménye szintén támogatta, hogy egy közös uniós lépéssel a 700 MHz-es tartományt a vezeték nélküli széles sávú rendszerek számára is hozzáférhetővé tegyék, valamint javasolta összehangolt műszaki feltételek meghatározását és a frekvenciasáv tényleges használatára egy közös határidő kijelölését, továbbá a 700 MHz alatti tartomány hosszú távú használatának biztosítását az audiovizuális sugárzásra, ideértve a digitális földfelszíni televíziózást.

Az érdekeltek bevonásával zajló uniós szintű konzultáció és a nemzetközi megállapodások (ITU) eredményeinek ismeretében a Bizottság álláspontja az UHF-tartomány hosszú távú használatával kapcsolatban az, hogy továbbra is ösztönözni kell a digitális egységes piacot, és a társadalmi, kulturális és gazdasági értékének megfelelően biztosítani kell e létfontosságú rádióspektrum hatékony szabályozását.

Előrelépés a digitális egységes piac felé
A 700 MHz-es frekvenciatartományt érintő mai új szabályok nem az elsők a digitális egységes piaci stratégiában: az első javaslatok a szerzői jogról (sajtóközlemény) és a digitális szerződésről (sajtóközlemény) 2015 decemberében születettek. A digitális egységes piaci stratégia 16 kulcsfontosságú kezdeményezést tartalmaz, amelyeket ez év végéig elő fognak terjeszteni.
A spektrumkoordinációval kapcsolatos következő lépésekre a szintén idén benyújtásra kerülő uniós távközlési reformok keretében lehet számítani.

További információk:
Gyakran ismételt kérdések: rádiófrekvenciák
A mai napon elfogadott dokumentum:
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI HATÁROZATRA irányuló javaslat a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatával kapcsolatban
Impact Assessment
Impact Assessment summary

További hasznos hivatkozások:
Spektrum az EU-ban
Digitális egységes piac (#DigitalSingleMarket)
Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök
Günther H. Oettinger, digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos
A Bizottság 2016. évi munkaprogramja

Forrás:
A Bizottság jó minőségű rádiófrekvenciákkal javítaná a mobilinternet-szolgáltatást; Európai Bizottság; IP/16/207; 2016. február 2.
Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról; eGov Hírlevél
Lásd még: Másfél év múlva eldől, hogyan bővülhet a vidéki mobilnet; Koi Tamás; HWSW.hu; 2016. február 3.