Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és európai dimenziók

Szerző: 2016. május 12.No Comments

„A kormányzás (governance) koncepciójának kibontakozása és alakulása szorosan összefügg az állam szerepének, feladatainak, cél-és eszközrendszerének megítélésével, ami számos vitát
és alternatív javaslatot generált az elmúlt három évtized során. Az alapproblémát leginkább az jeleníti meg, hogy miként tud az állam megfelelni az exponenciálisan növekvő és egyre komplexebb formában jelentkező kihívásoknak, miközben a globalizáció és a lokalizáció feltételrendszerében egyre csökkenő mértékben állnak rendelkezésére a szükséges erőforrások és kapacitások. E paradox helyzet feloldása érdekében elengedhetetlenné vált olyan közfeladat-ellátási formák bevezetése, amelyek képesek a hagyományos kormányzati (government) eszközök megújítása mellett olyan pótlólagos, nem-kormányzati erőforrások mobilizálására, amelyek a közszolgálat hatékonysági kritériumai mellett a közjó és az elszámoltathatóság normarendszerének is megfelelnek. E célkitűzések teljesítése hatalmas kihívást jelent a fenntartható és egyben rugalmas alkalmazkodásra képes kormányzati kapacitások és képességek kialakítása irányában, rendszerszinten pedig középpontba emeli a „jó kormányzás” és a „jó közigazgatás” közötti összefüggések újragondolását.

A jelen kötet elsősorban a mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók számára készült, amely szándékaink szerint alkalmas a fenti alapvetéshez illeszkedő témakörök elméleti, módszertani és gyakorlati kibontására, a témával kapcsolatos eltérő álláspontok, viták bemutatására. A kötet tartalmának összeállításakor nem törekedtünk a teljességre, célunk inkább az volt, hogy az alapvetően fontos, mind a szakirodalomban, valamint a kormányzás és közigazgatás gyakorlatában kikristályosodott problémákat, koncepciókat, fogalmakat lehetőség szerint minél több szempontból megvilágítsuk. A kötet címének megfelelően a tanulmányok alapvetően a nemzetközi (uniós) dimenziót érintik, de ahol a szerzők relevánsnak ítélték, utaltak a hazai helyzetképre, problémákra…”

Forrás:
Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és európai dimenziók; Kaiser Tamás (szerkesztő); ISBN 978-615-5491-37-5; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2014 (pdf)