NMHH: 2020-ig szóló rádióspektrum-stratégia és nyilvános frekvenciagazdálkodási szoftver a hosszú távú tervezhetőségért

„A vállalkozások kiszámítható szakmai tevékenységének megteremtésére az NMHH a hírközlési piac számára egyrészt közzéteszi a következő öt évre szóló nemzeti rádióspektrum-stratégiáját az előző ötéves időtartamhoz hasonlóan, másrészt online, interaktív grafikus elemeket használó felületet nyit meg a frekvenciagazdálkodásra vonatkozó rendelet értelmezéséhez.

Elkészült az NMHH rádióspektrum-stratégiája 2016-2020
Az NMHH kidolgozta a 2016 és 2020 közötti időszakra szóló rádióspektrum-stratégiáját. A dokumentum meghatározza a legfontosabb spektrumgazdálkodási stratégiai irányokat és feladatokat, bemutatja a spektrumgazdálkodást befolyásoló szabályozói és tágabb gazdasági, technológiai környezetet, valamint tájékoztatja a piaci szereplőket a spektrumgazdálkodással összefüggő célokról és azok megvalósítási eszközeiről.

A következő öt évre vonatkozó stratégia közzétételével az NMHH törekvése a piaci szereplők számára egy kiszámítható szakmai és műszaki környezet biztosítása, amely az NMHH számára a hosszú távú elképzelések tervezését és jól követhető, transzparens szakmai és műszaki útirány felvázolását jelenti. A stratégia rögzíti többek között, hogy a következő öt évben az NMHH a hazai frekvenciakészletből hét sávot készít elő értékesítésre a 700 MHz-es sávtól a 26 GHz-esig. A leírt ütemtervben látható az is, hogy mely sávokat mikor, jellemzően milyen típusú módszerrel tervezi értékesíteni (árverezni vagy pályáztatni). A stratégia hatékony eszköze annak is, hogy megvalósításával az NMHH ösztönözze az eredményes frekvenciahasználatot és visszaszorítsa az indokolatlan spektrumfelhalmozást, fejlődhessenek a széles sávú szolgáltatások, teret kapjon az innováció – ezek érdekében a hatóság dolgozni fog a frekvenciadíjazási rendszer korszerűsítésén is.

Az NMHH várakozásai szerint a stratégia alkalmazásával közvetetten elérhető lesz például, hogy 2020-ra országosan 99 százalékos legyen a vezeték nélküli, beltéri internet-lefedettség. A legfontosabb stratégiai célok között szerepel az, hogy a digitális multiplexeket értékesíteni kell, 2020-ig fent kell tartani a 470–790 MHz sávot a földfelszíni televíziós műsorszórás részére, és hogy eddig az időpontig ebben a sávban el kell indítani a műsorszóró célú versenyeztetési eljárást. 2016-ban meg kell kezdeni a 694–790 MHz (DD2) sáv kapcsán esedékes vezeték nélküli széles sávú frekvenciahasználati jogosultság értékesítésének előkészítését, hiszen a mobilszolgáltatás számára újabb 160 MHz szélességű spektrumot kíván a hatóság elérhetővé tenni. Segíteni kell továbbá az 5G technológia korai elterjedését, többek között a 20 GHz feletti frekvenciasávokban felmerülő korai igények kísérleti célú kielégítésével, valamint a közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (PPDR) üzemeltetését és fejlesztését. A stratégia szövege kapcsolódó dokumentumként olvasható.

Előzmények
A nemzeti frekvenciák felosztására, felhasználására vonatkozó stratégia figyelembe veszi a tavaly novemberi genfi World Radio Conference (az ITU, azaz a Nemzetközi Távközlési Egyesület rádió-világértekezletének) döntéseit. Az értekezleten a résztvevő tagországok képviselői döntöttek többek között arról is, hogy a 700 MHz-es sáv felosztását elsődlegesen a mobilszolgáltatásokra kell használni, elfogadták a léginavigációs rendszerek védelmére vonatkozó műszaki kritériumok és nemzetközi frekvenciakoordinációs eljárás szabályait, a polgári repülést érintő globális követő rendszerre vonatkozó határozatot. Ennek fényében tavaly novemberben a hatóság a hírközlési vállalatokkal (gyártókkal, szolgáltatókkal) és egyéb frekvencia felhasználókkal (pl. rádióamatőrök, MÁV) tartott konzultációt a stratégia várható irányairól, a felhasználói elvárásokról. A nemzetközi határozatok és hazai igények összességéből született meg a hazai nemzeti rádióspektrum-stratégia, amely az nmhh.hu/spektrumstrategia_2016_2020 oldalon érhető el.

Az NMHH Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszert (STIR), fejlesztett ki, amelyet mostantól mindenki elérhet a http://stir.nmhh.hu/ internetes címen. A szolgáltatás a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló, mintegy 600 oldalas 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF) értelmezését könnyíti meg. A spektrumgazdálkodási szakértők és érdeklődők ezentúl a STIR online felületén – magyarul és angolul egyaránt – jól áttekinthető, interaktív grafikus megjelenítésben, a kapcsolódó jogszabályrészek praktikus feltüntetésével és könnyen kezelhető kereső beépítésével tanulmányozhatják az NFFF-rendelet mindenkor hatályos verzióját.

A jogszabály olvasását, értelmezését és a keresett információ gyors megtalálását teszi lehetővé például, hogy interaktív információk hívhatók be (definíciók, hivatkozott dokumentumok, lábjegyzetek, mellékletek) a rendelet 1. mellékletének nemzetközi frekvenciafelosztási táblázatához, a 2. melléklet nemzeti frekvenciafelosztási és frekvenciafelhasználási szabályainak táblázatához, valamint egyszerű és összetett módon is lekérdezhető az ún. nemzeti tábla, amely átfogóan tartalmazza a Magyarországon használható frekvenciát leírását. Az eligazodáshoz használati útmutató is készült.

A szoftver, a felület fejlesztése tovább folytatódik a visszajelzések alapján annak érdekében, hogy minél felhasználóbarátabbá váljék a felhasználók valódi igényei alapján. Ezért az NMHH kéri a felhasználókat, hogy a továbbfejlesztésére vonatkozó észrevételeiket, javaslataikat a stir@nmhh.hu e-mail címre küldjék meg. A beérkezett anyagokat pedig a hatóság lehetőség szerint beépíti a következő verzióba.”

Forrás:
NMHH: 2020-ig szóló rádióspektrum-stratégia és nyilvános frekvenciagazdálkodási szoftver a hosszú távú tervezhetőségért; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2016. május 26.
Vári Péter főigazgató-helyettes előadásának anyaga a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszerről (pdf)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény főbb módosításai – előadási segédanyag (pdf)
Az NMHH nemzeti spektrumstratégiája – Aranyosné dr. Börcs Janka előadásának segédanyaga (pdf)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióspektrum-stratégiája 2016–2020 pdf
A nemzeti frekvenciafelosztás Magyarországon az NMHH 2016-2020-as rádióspektrum-stratégiája alapján (jpg)
Lásd még: Az 5G-vel is számol az NMHH új rádióspektrum-stratégiája; Bitport.hu; 2016. május 27.
Az NMHH 160 MHz frekvencia értékesítését készíti elő; SG.hu/MTI; 2016. május 26.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.