Skip to main content
jogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával

Szerző: 2016. június 5.No Comments

„A közszolgálati jogviszonyok jelentős számú munkavállalót érintenek. Éppen ezért ennek a relációnak az elemzése elkerülhetetlen. A közszolgálati jogviszonyok jogi megítélése régebb óta a dogmatikai viták középpontjában helyezkedik el. A viták alapját az adja, hogy egyszerre jelentkeznek benne jelentősebb számban közjogi és magánjogi elemek is. Két jogi hagyomány ütközik össze. Az egyik jogi hagyomány képviselői a közjogászok, akik a századelős gyökerekre hivatkozva hangsúlyozzák a jogviszony közjogi helyzetét, sőt akár önálló jogágiságát hangsúlyozzák. A másik hagyomány képviselői a munkajogászok, akik pedig az élethelyzetek azonosságából indulnak ki. Ez utóbbi esetben az egyik legfontosabb elem a jogviszony tárgyaként jelentkező függő munkavégzés. A függő munkavégzés sokszor szinonim fogalom az önállótlan munkavégzéssel is. Ez pedig fokozottan jelentkezik a közszolgálati jogviszonyokban is.

Mindkét tábornak megvan a saját igaza, ezt bizonyítja az is, hogy a világ országaiban a közszolgálati modell megszervezésének két fő irányzata alakult ki. Az egyik irányzat a zárt karrierista inkább közjogi modell, a másik pedig a nyitottabb inkább magánjogi alapokon nyugvó megoldás. Természetesen tisztán egyik sem működik, vannak közöttük átfedések. A fentiekből is érződik, hogy a közszolgálat vizsgálata már a legelső lépéseknél is konfliktusokba ütközik. Olyan konfliktusokba, melyekben történő állásfoglalás meghatározza a későbbi vizsgálati és kutatási kérdéseket. Akár a közjogi, akár a magánjogi megközelítés kerül a vizsgálat középpontjába, a vizsgálatok mindig csak a másik területre tekintettel végezhetőek el.

Mindebből kifolyólag a közszolgálati jog rengeteg megválaszolandó kérdést tartogat, melyek szinte mindegyike egy önálló kutatás alapjai lehetnének. A rendszer bonyolultsága okán én a személyi hatályhoz fűződő alapkérdések vizsgálatát választottam ki. A személyi hatályt azonban nem önmagában vizsgálandó kérdésként gondolnám. A személyi hatálynak a jogviszonyok egységesítése tükrében történő vizsgálatát tartom elsődlegesnek…”

Forrás:
A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával; Mélypataki Gábor; Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2016. június 27., helye: ME ÁJK Dékáni Tanácsterem A/5. épület 31. szoba (pdf)