Skip to main content
gazdaságinformatikaszakirodalomtársadalom

Mezőgazdaság: Informatikai innovációk terjedése a kisgazdaságokban

Szerző: 2016. június 5.2 hozzászólás

„…Egy markáns innovációs „hullám” zajlik napjainkban, ezért is fontos annak számbavétele, hogy Magyarországon jelenleg hogyan értékelhető a kisgazdaságok körében az informatika és az ahhoz kapcsolódó innovációk elterjedtsége, illetve milyen tényezők befolyásolják a különböző megoldások adaptációját, a gazdálkodás napi gyakorlatába történő beépítését, és ezáltal a hatékonyabb gazdálkodás lehetőségét.

Kiemelten fontos a kis gazdaságok vizsgálata, amelyek napi megélhetését, vagy annak jelentős részét a gazdálkodás biztosítja (és amelyek száma tízezres nagyságrendű), de mivel jellemzően családi keretek között működnek, jellemzésük nem történhet pusztán ökonómiai alapokon. Ezen gazdaságok jellemzőinek feltárása, az innovációk terjedésének és az információgazdálkodás alapvető összefüggéseinek vizsgálata az ágazati irányítás és a különböző, gazdálkodóknak nyújtott információs szolgáltatások tervezése és sikere szempontjából is kulcsfontosságú lehet. A kérdés vizsgálata érdekében négy kutatási célt fogalmaztam meg:

  • Elsőként mindenképpen szükséges pozicionálni a hazai kisgazdaságokat illetve vezetőiket az alapvető, általános informatikai innovációk (számítógép, internet, okostelefon) elterjedtsége alapján. Feltételezem, hogy a hazai gazdák nem különböznek a felnőtt magyar lakosságtól abban a tekintetben, ahogyan elfogadják és elkezdik használni ezeket az eszközöket, mivel ezek ún. széles körben használatos („general purpose”) technológiák – azaz az élet számos területén használhatók, melyeknél a gazdálkodó általános egyéni jellemzői fontosabbak lehetnek az adaptáció szempontjából, mint az az attribútum, hogy ő mezőgazdasággal foglalkozik.
  • Második célkitűzésem a gazdálkodó információs környezetének vizsgálata, az IKT fontosságának feltárása az információs és kommunikációs folyamatokban. Az informatikai eszközök pontos helye a gazdaság információs folyamatainak, illetve a gazdálkodó információforrásainak ismeretében értékelhető csak teljes mértékben. Az új eszközöknek és megoldásoknak a meglévő folyamatokba kell integrálódniuk, ezért szükséges megvizsgálni, hogy egy adott gazdálkodó milyen forrásokat preferál, amikor a gazdálkodással kapcsolatos információkat beszerzi, illetve azt, hogy a preferált források alapján beazonosíthatók-e különböző, egyedi jellemzőkkel rendelkező csoportok a gazdatársadalmon belül.
  • Harmadikként az informatikai innovációk terjedését meghatározó és befolyásoló tényezők feltárása a célom, azaz annak vizsgálata, hogy a gazdálkodót döntéseit az IKT-alapú innovációk használatával kapcsolatban milyen elsődleges és látens hatások alakítják. A kérdés vizsgálatánál igyekszem különbséget tenni a már említett, általános technológiák, valamint azok mezőgazdasági célú használata között.
  • Negyedik, és egyben utolsó célkitűzésem pedig a feltárt befolyásoló tényezők oksági viszonyainak vizsgálata, vagyis egy olyan modell felépítése és tesztelése, amely mélyebb megértést nyújthat az IKT-alapú innovációk mezőgazdasági terjedésének további értelmezéséhez.

…”

Forrás:
Informatikai innovációk terjedése a kisgazdaságokban; Csótó Mihály; Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; A védés időpontja: 2016. június 9., helye: DE GTK Böszörményi úti Campus, TVK Tanácsterem; Doi/handle elérés (értekezés, tézisek)