Skip to main content
informatikaInternetszakirodalom

Adatok a Weben Jó Gyakorlatok dokumentumai

Szerző: 2016. június 12.No Comments

„Az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) megjelentette az alábbi három dokumentumot, melyekre várják az észrevételeket:

  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok (Data on the Web Best Practices): a dokumentum tanácsot ad, hogyan oszthatók meg az adatok – legyen az kormányzati, kutatási vagy kereskedelmi – a weben, nyílt vagy nem nyílt formában. Az elsődleges cél az adatok intelligensen elérhetővé tétele, maximalizálva azok megtalálhatóságának és feldolgozhatóságának valószínűségét. A többféle metaadat biztosítása, az URI-knak mint azonosítóknak a használata és a többféle formában elérhetőség e cél elérésének kulcsai. A Munkacsoport véleménye szerint a most kiadott dokumentum teljes és hamarosan Munkaterv-javaslatként jelenhet meg.

A Jó Gyakorlatok dokumentumot két szókészlet is kiegészíti:

  • Adathalmaz Felhasználás Szókészlet (Dataset Usage Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben az idézetek, észrevételek és az adatok használata az applikáción belül struktúrálható. Ennek célja, hogy az adatközlők felmérhessék adatmegosztási tevékenységük hatását, az adatfelhasználók számára pedig az adatok állandó elérhetőségének támogatása, valamint a közzétett adatokat felhasználva saját munkájuk láthatósága.
  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok: Adatminőség Szókészlet (Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben leírható az adathalmaz minősége akár az adathalmaz közzétevője, akár a felhasználók szélesebb köre által. A minőség formális, átfogó definíciója helyett a dokumentum egy következetes eszközkészletet ad, melynek segítségével nyert információ alapján az adathalmaz potenciális felhasználója képes lesz megállapítani, hogy egy konkrét célnak megfelel-e az adott adathalmaz.

A két szókészletet az észrevételeket követően a Munkacsoport a közeljövőben Munkacsoport-feljegyzésekként kívánja közreadni.”

Forrás:
Adatok a Weben Jó Gyakorlatok dokumentumai; W3C Magyar Iroda; 2016. június 8.