Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozata A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Szerző: 2016. június 13.No Comments

„A Kormány
1. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program előrehaladásának áttekintése után egyetért azzal, hogy a program éves fejlesztési kerete az 1. melléklet szerinti keretösszegekkel és tartalommal módosuljon.

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott tárca szintű költségcsökkentés megtartása mellett a minisztériumaikat érintő egyes projektek tekintetében az éves fejlesztési keret módosítására javaslatot tegyenek.
Felelős: érintett miniszterek Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy az E-építés keretrendszer, a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása, a Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) című és az E-ingatlan-nyilvántartás projekteket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként valósítja meg.

4. egyetért azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának megújítása és működési környezetének fejlesztése című kiemelt projekt a projekt szakmai tartalmára való tekintettel két projektben kerüljön megvalósításra. A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése 1,55 Mrd forint értékében a KÖFOP 1 prioritás terhére és A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése címmel 1,35 Mrd Ft keretösszeggel a KÖFOP 2. prioritás terhére.

1. melléklet az 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz…”

Forrás:
A Kormány 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozata A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről; Magyar Közlöny; 2016. évi 85. szám; 2016. június 13.; 6445-6448.oldalak (pdf)