Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

A pszichológiai megközelítésű PSM-paradigma jelentősége a magyar közszolgálatban

Szerző: 2016. július 17.No Comments

„Elméleti tanulmányunkban a PSM (Public Service Motivation; Közszolgálati Motiváció) paradigmát mutatjuk be, a vonatkozó hazai és nemzetközi munkapszichológiai tanulmányok alapján. Először ismertetjük a motivációkutatás tudományági besorolását, majd áttekintjük, hogy a nemzetközi közszolgálatban, hogyan és milyen eszközökkel vizsgálták azt. Ezt követően foglalkozunk a nemzetközi szakirodalom alapján a szervezeti belső és külső motivátorok megjelenésének gyakorlatával, illetve az ezekkel együtt járó személyiségjegyekkel. A tanulmány második részében bemutatjuk a legfrissebb magyar közszolgálati kutatásokat, amelyek a motivációt vizsgálták humánerőforrás menedzsment (HR) szempontból. Végül javaslatokat fogalmazunk meg azon területekre, ahol javasolt a már meglévő HR kutatások eredményeit kiegészíteni a pszichológiai szempontú PSM kutatásokkal, amelynek nagy jelentősége lenne a közszolgálat hatékonyságának növelésében.”

Forrás:
A pszichológiai megközelítésű PSM paradigma jelentősége a magyar közszolgálatban; Hollósy-Vadász Gábor, Szabó Szilvia; A pszichológiai megközelítésű PSM paradigma jelentősége a magyar közszolgálatban; Hadtudomány Szemle; 2016, IX (2); 163-174. oldalak (pdf)
Lásd még: Public service motivation; Wikipédia