Európai Bizottság: Innovációs körkép az EU-ban: mennyire jellemző az Ön hazájára az innováció?

„A mai napon a Bizottság közreadta az európai innovációs eredménytábla, a regionális innovációs eredménytábla és az Innobarométer 2016. évi adatait.

A fő megállapítások, hogy a vizsgált időszakban az EU csökkentette hátrányát Japánnal és az USA-val szemben, Svédország visszaszerezte vezető pozícióját az Unión belül, a legnagyobb mértékű fejlődést pedig Lettország érte el az innováció terén.
eurinnov
Európai innovációs eredménytábla, 2016: országrangsor
(X tengely: uniós országok; Y tengely: összevont innovációs index)

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Célom az, hogy az innovatív kkv-k és induló vállalkozások sikeresen működjenek és töretlenül fejlődjenek az Európai Unió belső piacán. Ehhez összehangolt fellépésre van szükség. Uniós szinten egyszerűsítenünk kell a hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezéseket, igazítanunk kell a fizetésképtelenségi szabályokon, gondoskodunk kell arról, hogy az érdekeltek könnyebben rátaláljanak a szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkra, és tennünk kell azért, hogy a szellemitulajdon-jogok szabályozási kerete egyértelmű legyen és ösztönzően hasson a kis- és középvállalkozások tevékenységére. Emellett folytatnunk kell az egységes piac javítására irányuló erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy teret biztosítsunk az innovatív szolgáltatásoknak, például a közösségi gazdaság keretében végzett tevékenységeknek.”

Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „A vezető országok és régiók nagy hangsúlyt fektetnek az innováció támogatására számos ágazatban a beruházáspolitikától kezdve az oktatáson át a rugalmas munkaerő-piaci szabályok kialakításáig, valamint gondoskodnak arról, hogy közigazgatási szerveik díjazzák a vállalkozó kedvet és az innovációs tevékenységeket. A Bizottság is kiveszi a részét ebből a munkából: szakpolitikai területektől függetlenül segíti az innováció térnyerését. Ezen túlmenően javítjuk a magánfinanszírozási forrásokhoz való hozzáférést a 315 milliárd eurós európai beruházási terv és a tőkepiaci unió kiépítése révén, és szintén ezt a célt szolgálja egy új intézmény, az Európai Innovációs Tanács létrehozása.”

Corina Crețu regionális politikáért felelős biztos szerint: „Az intelligens szakosodási stratégiák segítenek a tagállamoknak és a régióknak abban, hogy ki tudják használni versenyelőnyüket a kutatás és az innováció területén, és maradéktalanul kiaknázhassák az üzleti és a tudományos szféra közötti együttműködésben rejlő lehetőségeket. Ily módon ezek a stratégiák irányt mutatnak az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve más uniós forrásokból támogatott innovatív, hosszú távú befektetéseknek. Ez számottevően hozzájárul a tudásalapú gazdaságra való átálláshoz Európában.”

A ma közzétett három jelentés fő megállapításai a következők:

  • Svédország újra átvette a vezetést az innováció területén, utána sorrendben Dánia, Finnország, Németország és Hollandia következik.
  • Az egyes innovációs színtereket tekintve a következő országok a befutók: Svédország a humánerőforrások és a tudományos kutatás színvonala terén; Finnország a pénzügyi keretszabályozás terén; Németország az innovációs célú magánberuházások terén; Belgium az innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködések terén; Írország a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége terén.
  • Az innováció szempontjából a leglátványosabb fejlődést Lettország, Málta, Litvánia, Hollandia és az Egyesült Királyság könyvelhette el.
  • A mérsékelten innovatív országokban is működnek regionális innovációs központok: külön említést érdemel Piemonte és Friuli-Venezia régió Olaszországban, a Baszkföld Spanyolországban, valamint Pozsony és vonzáskörzete Szlovákiában.
  • Általánosságban véve egy ország sikeres innovációs teljesítményének szempontjából a legfontosabb tényezők, hogy létezzen egy kiegyensúlyozott innovációs rendszer, amely megfelelően ötvözi a köz- és a magánberuházásokat, hogy a vállalkozások hozzanak létre hatékony innovációs partnerségeket egymással és a tudományos világ képviselőivel, s mindennek az előfeltételeként legyen magas színvonalú oktatás és kutatás. Fontos, hogy az innovációnak kézzelfogható eredményei legyenek a gazdaságban, ami az innovatív termékek értékesítését és exportját, valamint a foglalkoztatást illeti.
  • A kulcsfontosságú alaptechnológiákra – különösen a fejlett anyagokra, az ipari biotechnológiára, a fotonikára és a gyártási csúcstechnológiákra – való szakosodás növeli a régiók innovációs eredményét.
  • A következő két évben az EU innovációs teljesítménye várhatóan javulni fog. A vállalkozások többsége az innovatív tevékenységekre irányuló befektetések szintjének fenntartását vagy növelését tervezi az elkövetkező évben, míg Romániában, Máltán és Írországban van a legnagyobb esély az innovációs beruházások fokozására.

Háttér-információk
Egy nemrég közétett jelentés (Tudomány, kutatás és innovációs teljesítmény az EU-ban) leszögezi, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az EU-ban egyrészt a gazdasági növekedés, másrészt a kutatásba és az innovációba irányuló befektetések között, ami egyértelműen alátámasztja, hogy továbbra is törekedni kell az ilyen jellegű befektetések növelésére. Ha bővebben kíván tájékozódni a Bizottság innovációösztönző tevékenységéről, kérjük, olvassa el a gyakran feltett kérdések utolsó szakaszát.

Az évente összeállításra kerülő európai innovációs eredménytábla összehasonlító értékelést nyújt az EU-országok és néhány másik ország kutatási és innovációs teljesítményéről. A 2016. évi jelentés – most első alkalommal – tartalmaz egy új, előretekintő részt, mely beszámol a legutóbbi fejleményekről és trendekről, valamint a várható változásokról.

A regionális innovációs eredménytábla az európai innovációs eredménytábla régiókra összpontosító kiegészítése, mely az egyes európai régiók innovációs teljesítményéről nyújt körképet.

Innobarométer az európai uniós, a svájci és az egyesült államokbeli vállalkozások innovációs vonatkozású tevékenységével kapcsolatos legújabb fejleményekről ad helyzetjelentést.

További információk:
Gyakran feltett kérdések
Európai innovációs eredménytábla
Regionális innovációs eredménytábla
Innobarométer

Forrás:
Innovációs körkép az EU-ban: mennyire jellemző az Ön hazájára az innováció?; Európai Bizottság; IP/16/2486
Az európai innovációs lista utolsó harmadában kullogunk; SG.hu/MTI; 2016. július 14.
Lásd még: Újra beindul a magyar agy; Piac&Profit; 2016. június 3. és Vállalati K+F Jelentés 2016; Deloitte

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:külföldön, technika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.