Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1404/2016. (VII. 29.) Korm. határozata a bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervéről

Szerző: 2016. július 30.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal a törekvéssel, hogy az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a közigazgatási bürokráciacsökkentést;

2. felhívja a minisztereket, hogy vizsgálják meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter által összesített, a járási (fővárosi kerületi) hivataloktól, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivataloktól érkezett javaslatokat, és azok figyelembevételével dolgozzanak ki a közigazgatási bürokráciacsökkentés továbbfolytatása érdekében jogszabály- módosítási javaslatokat, amelyeket küldjenek meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2016. augusztus 15.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterektől érkezett közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatok hatásait vizsgálja meg, és indokolt esetben további javaslatokat kérjen a miniszterektől;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2016. augusztus 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivataloktól és a fővárosi és megyei kormányhivataloktól érkezett, illetve a miniszterektől kapott közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatokat, valamint a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében folytatott lakossági konzultáció eredményeit figyelembe véve készítsen egységes előterjesztést;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

5. felhívja a minisztereket, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentésről előkészített előterjesztés végrehajtásához szükséges miniszteri rendeleteket készítsék el.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. október 31…”

Forrás:
A Kormány 1404/2016. (VII. 29.) Korm. határozata a bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervérő; Magyar Közlöny; 2016. évi 113. szám; 2016. július 29.; 8939-8940. oldalak (pdf)