Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozata az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról

Szerző: 2016. augusztus 1.No Comments

„A Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) – az érintett közművek tekintetében – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és az igazságügyi miniszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójának, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének együttműködésével vizsgálja felül a szakági nyilvántartások vezetésére vonatkozó jogszabályokat, és
b) készítsen előterjesztést a Kormány számára az e-közmű adatszolgáltatási rendjéhez igazodó, egységes szabványokon alapuló szakági elektronikus nyilvántartások jogszabályi környezetének kialakítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: a felülvizsgálat tekintetében: 2016. augusztus 31.
a jogszabályi környezet kialakítása tekintetében: 2016. október 31.

2. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az e-közmű közműegyeztető rendszerének gyakorlati tapasztalatait, és szükség esetén nyújtson be előterjesztést jogszabály módosítására.
Felelős:Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 1…”

Forrás:
A Kormány 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozata az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról; Magyar Közlöny; 2016. évi 113. szám; 2016. július 29.; 8940. oldal (pdf)