Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában

„A nagyvárosok központjaiban végbemenő folyamatok mindig indikátorai az emberi társadalom és gazdaság változásainak, ezért a 21. századra kialakuló és folyamatosan fejlődő posztfordista termelési rendszer is annyira komoly hatással van ezekre a városi területekre, mint egykor az ipari forradalom gyártelepei. Doktori kutatási témám kiindulópontja Budapest városközpontjának, cityjének átalakulása volt napjainkban. A nemzetközi szakirodalom városközpontokkal foglalkozó tanulmányainak áttekintése közben nagyon gyakran a figyelmem fókuszába került az új gazdaság (New Economy) fogalma, melynek különböző hatásairól igen sok elméleti és empirikus munka született. Ezzel szemben az is látható, hogy a magyar szakirodalomban, bár idézik a legismertebb műveket a témában (pl.: Florida, 2005; Scott, 1997), mégsem készült egy átfogó összegzés, melyben az új gazdaság és a városok viszonyának elméleti alapjaitól az empirikus kérdésekig értekeztek volna. E hiányosság miatt disszertációmban egyrészt vállalkoztam az új gazdaság és városok átfogó viszonyának elméleti megalapozó bemutatására és feltárására, másrészt módszert kerestem az új gazdaság városon belüli térnyerésének empirikus megragadására Budapest fővárosunk példáján.

A nemzetközi szakirodalom szerint az új gazdaság különböző szegmensei a nagyvárosokban koncentrálódnak, és sokszor a régi ipari városok hanyatló barnamezős övezeteit alakítják át városmorfológiai és társadalmi szempontból is. A dolgozatom fő problémafelvetése az, hogy vajon azok a folyamatok, amelyek a nyugati „fejlett” világ nagyvárosaiban lezajlódnak az új gazdaság térnyerésével, a poszt-szocialista Budapesten is hasonlóan zajlódnak-e le? Fővárosunk egyszerre jeleníti meg Magyarország történelmi örökségét és a szocializmus öt évtizedének városi hatásait, és a globális kapitalizmusban betöltött nemzetközi nagyváros üzleti arculatát is. Fontos kérdés tehát megvizsgálni, hogy ezek a folyamatok mennyire és milyen területeken alakítják át Budapestet. Előzetes feltételezésem szerint ugyanis az új gazdaság térnyerése és város-átalakító munkája nem figyelhető meg az egész fővárosban, hanem csak egyes részein…”

Forrás:
Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában; Baji Péter; ELTE Regionális Tudományi Tanszék; URI: http://hdl.handle.net/10831/30241; 2015 (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, szakirodalom, társadalom, területfejlesztés
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.