Magyar pályázat az okos városok fejlesztése érdekében: Smart City Micro Solutions pályázat 2016

Pályázatot hirdet az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. klaszter!
Olyan pályaműveket várunk, melyek relatíve kisléptékű, okos városi megoldásokra vonatkozó ötleteket tartalmaznak.
A pályázat teljes dokumentációja a www.okosjovo.hu/microsolutions.zip linken érhető el.

Pályázati Kiírás
Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. – Smart City Micro Solutions pályázat 2016

Előzmények; a pályázat célja
Az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. mint a szakmában elismert technológiai kompetenciaközpont kifejezetten fontosnak tartja támogatni a hazai innovációt legyen szó akár az okos városok, okos szolgáltatásokról, vagy az elektromos rendszerekről fejlesztéséről.
A pályázat célja a magyarországi kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, főiskolai és egyetemi hallgatók innovációs hajlamának ösztönzése és erősítése, valamint a városok minőségi fejlesztése és támogatása a mikromegoldásokon keresztül a fenntarthatóság és gazdasági megvalósíthatóság jegyében.

A pályázat kiírója
A pályázat kiírója az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft.

A pályázók köre
A pályázaton bármely kis-és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, valamint főiskolai/egyetemi hallgató részt vehet. Főiskolai/egyetemi hallgatók esetén a pályázóknak lehetőségük van csoportos pályázatot benyújtani.

Pályázati díj és kategóriák
A pályázati díj formája vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatra, a Micro Solutions megoldások témaköreire lehet benyújtani.
A Micro Solutions megoldások témakörei a következők:

 • okos mérés,
 • okos hálózat,
 • okos város,
 • elektromos közlekedés,
 • ICT és IoT megoldások a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában

Díjazás:
A pályázat kiírója a Micro Solutions megoldások témakörében első, második és harmadik helyezettet hirdet.

 • Első díj: 250 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény*
 • Második díj: 150 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény
 • Harmadik díj: 100 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény

* Az első díjat elnyerő pályázó a tárgynyereményen felül lehetőséget kap a Smart Future Lab Zrt. jóvoltából ötletének prezentálására a Smart Future Lab Zrt. képviselői, és a Befektetési Bizottság előtt. A prezentálás egy olyan értékelési és kiválasztási forduló, amely során a Befektetési Bizottság dönt a pályázó megfeleléséről. Amennyiben az elbírálás pozitív, a Smart Future Lab Zrt. maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és az ezzel járó inkubációs/akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére ajánl fel lehetőséget közös vállalkozás keretein belül. A közös vállalkozás létrejötte a pályázó és a befektető tárgyalásainak és megállapodásának feltétele, ezért mindkét fél jogosult a megállapodás feltételeit visszautasítani. A közös vállalkozás létrejöttének meghiúsulása esetén a pályázat kiírója a pályamű tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal, a pályázó pedig kizárólag a tárgynyereményben részesül.

Pályázat benyújtása
A pályázatot a megadott határidőig, és kizárólag elektronikus úton – e-mailben a palyazat@okosjovo.com e-mail cím alatt lehet benyújtani.
A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 9. (éjfél).
A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés
Az értékelést szakmai zsűri végzi. A szakmai zsűri az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. vezetősége által delegált tagokból, valamint a Smart Future Lab Zrt. képviselőiből áll.
A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • Innovációs jelleg értékelés
 • Hatásvizsgálat
 • Fenntarthatóság és gazdasági megvalósíthatóság
 • Kreativitás

Az értékelés határideje: 2016. október 14.
A pályázat eredményéről a nyerteseket 2016. október 20-ig telefonon és írásban (e-mailben) is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.okosjovo.hu weboldalon.

Egyéb fontos tudnivalók

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • A pályázat szerzői/szellemi alkotásokhoz fűződő jogai a pályázót illetik.
 • A tőkebefektetés feltétele (díjazás alpontban fentebb ismertetett) a startup következő értékelési/kiválasztási fordulón nyújtott teljesítményének és a párhuzamos tárgyalások eredményének függvénye. Az értékelés során a Befektetési Bizottság (tagjai: Tóth András – MVM stratégiai igazgató, Major György – MVM Partner vezérigazgató, Bertalan Zsolt – MVM SFL Zrt. vezérigazgató, Sum János – MVM pénzügyi igazgató, Prof. Dr. Rátky József, Prof. Dr. Dán András, Prof. Dr. Tari Ernő) dönt a jelentkező megfeleléséről. Negatív döntés esetén a Smart Future Lab Zrt.-nek nem áll módjában befektetést végrehajtani

…”

Forrás:
Smart City Micro Solutions pályázat 2016; Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft.; 2016. augusztus

A bejegyzés kategóriája: energia, informatika, közigazgatási informatika, technika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.