Skip to main content
energiagazdaságinformatikatechnika

„Okos” áramellátás a Dél-Dunántúlon

Szerző: 2016. október 2.No Comments

„Lakossági energiatermelés, elektromos autók, hatékonyabb hálózatüzemeltetés. Mik a feltételei a rendszer létrejöttének? (x)

A XX. századi villamos energiaellátás alapját a több tíz vagy száz MW teljesítményű erőművek által termelt, majd az országos hálózaton szétosztott villamos-energia jelentette. A legnagyobb energiatermelő a 2000 MW beépített teljesítményű paksi atomerőmű, ami az ország áramfogyasztásának közel 40%-át fedezi termelésével. A hálózatot az atomerőmű mellett számos nagyobb szén-, gáz-, olaj- és biomassza tüzelésű erőmű is táplálja. Az elmúlt évtizedekben azonban megjelentek olyan új energiatermelési technológiák – pl. napelemek, szélturbinák, korszerű gázmotorok – amelyek lehetővé tették a gazdaságos energiatermelést a nagyobb fogyasztók számára is. A technológiák további korszerűsödése, a piaci árak csökkenése és a pályázati támogatások a kisebb fogyasztók, háztartások számára is elérhetővé teszik reális időtávú megtérülést, így egyre több kistermelő jelenik meg a rendszerben.

A fogyasztók tehát termelőkké is válnak egyben. Mivel a fogyasztók által termelt energia feltáplálása a hálózatba adott volumen felett műszaki akadályokba ütközik, ezért fontos kérdés a megtermelt energia helybeni tárolásának kidolgozása (pl. szivattyús tárolás, sűrített levegős tárolás, üzemanyag cellák). A tárolásra jó megoldást jelentenek az elektromos gépjárművek is, amelyek a kisebb fogyasztású – ún. völgyidőszakokban – töltenek, csúcsidőszakokban pedig vissza is táplálhatnak energiát a hálózatra. Az okos hálózatok fogalmához tartozik az okos mérés is, amely során a fogyasztók energiafogyasztásukról általában 15 percenként kapnak információt, így egyes berendezések pazarló működtetésébe azonnal beavatkozhatnak, észlelhetik a meghibásodásokat és ütemezhetik fogyasztásuk adott részét az olcsóbb völgyidőszakra.

Utóbbi megoldás kezdetleges formában már a bojlerek kapcsolóórás bekötésével, „éjszakai áram” használatával már régen megjelent. Az okos hálózat tehát nagyon összetett fogalom, amely együtt kezeli az energiahatékonyság, a közlekedési rendszerek és a mindezeket támogató infokommunikációs fejlesztések kérdését. Segítségével az ellátás költséghatékonyabbá, magasabb minőségűvé válik, és nem mellékesen csökken a környezetterhelés mértéke is. Kiépítéseinek feltételeit vizsgálja Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ), a SET-UP című nemzetközi projekt (Interreg Europe program) magyar partnereként.

Hazai kihívások
Az okos hálózat Magyarország szempontjából azért kiemelten fontos, mert hazánkban ilyen rendszerek nem működnek, azonban Európa magas megújuló erőforrás alapú energiatermeléssel jellemezhető országaiban már megtalálhatók. A DDRFÜ angol, francia, litván, portugál és spanyol tapasztalatokhoz biztosít hozzáférést a 2016. április 1. – 2021. március 31. között megvalósuló SET-UP projekt segítségével. Magyarországon az első lépés a vonatkozó jogalkotási dokumentumok, energiapolitikai stratégiák formálása.

Mivel ehhez fontos a termelők, technológia-szolgáltatók és fogyasztók igényeinek megismerése is, a DDRFÜ kiemelt szerepe a projekten belül a fogyasztók bevonása az okos hálózatok fogalmának és lehetőségeiknek megismertetése révén. Az okos hálózatok kialakításával-működtetésével kapcsolatos gazdasági modellek, valamint a kapcsolódó finanszírozási források számbavétele nélkül azonban ezeknek a hálózatoknak a kiépítésére nincsen reális esély, így a projekt partnerei a finanszírozás kérését is vizsgálják. 2016 őszén a DDRFÜ elkészíti a fenti témákkal kapcsolatos dél-dunántúli, illetve magyarországi helyzetelemzést.

Együttműködés magyar szereplőkkel az okos hálózatokért
A nemzetközi tapasztalatcsere fórumait a SET-UP projekt konferenciái és munkamegbeszélései jelentik, amelyek közül a 2016. októberi angliai találkozó a gazdasági modellek áttekintésére koncentrál. Annak érdekében, hogy a kidolgozott modellek meg is valósuljanak, a SET-UP projekt nagy hangsúlyt helyez a kapcsolódó politikák és források kezeléséért felelős intézmények bevonására, ezért Magyarországon a DDRFÜ az energetikai beruházásokat keretbe foglaló Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programot (KEHOP) irányító Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) közösen dolgozik a projekten. A DDRFÜ rendszeresen egyeztet továbbá a villamos energia piac szereplőivel is, amelyek tapasztalatai nélkülözhetetlenek az okos hálózatok jövőbeli hazai kialakításához. A velük történő eszmecsere a projekt által szervezett magyarországi rendezvényeken valósul meg, amelyre első ízben 2016. októberben kerül sor Budapesten.

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/, angol nyelvű honlapon.
A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.”

Forrás:
„Okos” áramellátás a Dél-Dunántúlon; bama.hu; 2016. október 2.
SET-UP Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance