Földek és emberek. Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon

„A földhasználat jelentős mértékű koncentrációja, a nagybirtokok kialakulása, az állami tulajdonú földek tartós használatba adása majd kiárusítása, az európai uniós támogatások felosztása, a helyi termelők és külső befektetők érdekellentétei, az állami földpolitika, a mezőgazdaság új szerkezete, a gazdálkodók számának gyors csökkenése, a vidéki társadalom egyenlőtlenségei és a szegénység a közérdeklődés figyelmének középpontjában állnak.
A könyv célja, hogy a legújabb kutatási eredmények felhasználásával bemutassa a földhasználat-koncentráció szakaszait és mértékét, a politikai beavatkozások szerepét, a földtulajdon területi mintázatait, a földhasználók csoportjait az önellátásra termelőktől a legnagyobb földtulajdonosokig.”

Forrás:
Földek és emberek. Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon; Kovách Imre; DUPress Debreceni Egyetemi Kiadó; 2016.
Lásd még: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai; Kovách Imre; MTA doktori értekezés; 2010 (pdf)
A föld és társadalma. Alul és felül a történelem sodrásában. Gondolatok Kovách Imre: „Földek és emberek” című műve kapcsán; Harcsa István; Metszetek; Vol. 5 (2016) No. 2 (pdf)

A bejegyzés kategóriája: szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.