Skip to main content
egészségügygazdaságközigazgatás: magyarművelődésszakirodalomtársadalom

Megjelent a „Társadalmi Riport 2016”

Szerző: 2016. október 22.No Comments

„A Társadalmi riport – mint azt rendszeres olvasói jól tudják – 1990 óta kétévente közöl szisztematikusan gyűjtött empirikus ismereteket mindig az elmúlt két év magyarországi társadalmi folyamatairól, ahol lehet, ott kidolgozott társadalmi indikátorok alapján. A 2016-os kötetben szereplő 20 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. Mint ilyen, nem egy „sztorit” épít, hanem adatot gyűjt és közöl, további elemzéseket indukál és megalapoz, dokumentál, leír.

A legutóbbi két kötet kalandos sorsa (2012-ben alapítványi támogatással, 2014-ben közadakozással sikerült megjelentetnünk) után ebben az évben a sorozat aktuális kötete az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatásával jelenik meg.

Tartalomjegyzék
(az egyes fejezetek letölthetők pdf-ben!)
Előszó
Kolosi Tamás – Tóth István György

I. GAZDASÁGI POTENCIÁL, MUNKAERŐPIAC
A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai
(Palócz Éva)
Korrupciós kockázatok, átláthatóság, közbeszerzések. Magyar közbeszerzések 2009–2015 közötti adatainak elemzése
(Tóth István János – Hajdu Miklós)
Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon?
(Scharle Ágota)

II. TÁRSADALMI SZERKEZET
Középosztály(ok) Magyarországon és Európában
(Tóth István György)
Vagyoneloszlás Magyarországon
(Kolosi Tamás – Fábián Zoltán)
Polgárság a mai Magyarországon
(Sik Endre – Szeitl Blanka)
Anyagi depriváció Magyarországon, 2009–2015
(Gábos András – Tátrai Annamária – B. Kis Anna – Szivós Péter)
Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon
(B. Kis Anna – Gábos András)

III. HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSE A VÁLSÁG KÖZBEN ÉS UTÁN
A háztartások megtakarításai és eladósodottsága Magyarországon, 2008–2015
(Medgyesi Márton)
A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma
(Simonovits Bori – Szivós Péter)
Háztartások munkaintenzitása a válság idején és a kilábalás időszakában
(Branyiczki Réka)

IV. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, MIGRÁCIÓS VÁLSÁG
Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek
(Hárs Ágnes)
Magyarország sajátos helyzete az európai menekültválságban
(Juhász Attila – Molnár Csaba)
A segítségnyújtás evolúciója és a szolidaritás új formái a migrációs válság idején. Új önkéntes és régi civil szervezetek 2015-ben
(Bernát Anikó – Kertész Anna – Tóth Fruzsina Márta)

V. INTÉZMÉNYEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények
(Hermann Zoltán – Varga Júlia)
Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban
(Orosz Éva – Kollányi Zsófia)
A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása
(Goldmann Róbert – Gyetvai Gellért – Mester Dániel)
Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén
(Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori)

VI. ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK
A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és a mai Magyarországon
(Hajdu Gábor – Sik Endre)
Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban
(Simonovits Bori – Szeitl Blanka)”

Forrás:
Társadalmi Riport 2016; Kolosi Tamás, Tóth István György (szerkesztők); ISSN 1216-6561; TÁRKI; 2016. október 18.
Vesd össze: Czibere: a Társadalmi riport 2016 adatai megerősítik a pozitív társadalmi változásokat; Webrádió; 2016. október 18.
A Társadalmi Riport 2016 adatai megerősítik a pozitív társadalmi változásokat; Magyar Idők/MTI; 2016. október 18.
Társadalmi riport 2016 – az egészségügyről; Medical Online; 2016. október 19.
Ez a magyar tragédia, nem a migránsválság; Windisch Judit; HVG.hu; 2016. október 19.