Konferencia: az állam szerepváltozásai és társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket újratermelő szerepe – a kelet-európai periféria kontextusai

Meghívó – Békéscsaba, 2016. november 24.

AZ MTA KRTK RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének következő vitaülésére, amelynek témája:
Az állam szerepváltozásai és társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket újratermelő szerepe – a kelet-európai periféria kontextusai

Időpont: 2016. november 24. 11.00-16.00.
Helyszín: MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Kutatócsoport, Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
Az ülés műfaja panelvita. Két tematikusan összekapcsolódó beszélgetésre kerül sor 3-4, egyenként 10 perces vitaindítóval, azután beszélgetéssel. A panelek tervezett ideje 2-2 óra, a kettő között egyórás ebédszünettel.
Kérjük, hogy november 15-g jelezzétek a részvételeteket Vámosné Zöld Mártának (zoldm@rkk.hu) és Nagy Erikának (nagye@rkk.hu)
Mindenkit szeretettel várunk!

A részletes program:
Az MTA KRTK RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató műhelyének létrehozásakor közös célként fogalmaztuk meg, hogy a kelet-közép-európai térségben zajló polarizációs folyamatokat kritikai megközelítésben, a makrostruktúrák átrendeződéseit és a különböző cselekvők (csoportjaik) stratégiát vizsgálva, egyszerre több földrajzi léptékez kötődő térbeli folyamatként vizsgáljuk. Mindeközben kiemelten foglalkozunk a strukturális átrendeződések és az azokhoz kötődő intézményi gyakorlatok következményeként a társadalom peremére szoruló csoportok, illetve a marginalizálódó terek problémáival.

A fentiekből kiindulva a következő műhelyvita az állam társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket (újra)termelő szerepére fókuszál – összekapcsolva a makroszinthez kötődő intézményi átalakulásokat a lokális terekben zajló marginalizációs folyamatokkal.
Fontos leszögeznünk, hogy értelmezésünkben

  1. az állam folytonosan átalakuló-változó entitás, amelyet egyszerre formálnak külső (az intézményeken kívüli) érdekviszonyok és küzdelmek, illetve az intézmények sajátos belső működési logikái; mindez megjelenhet a különböző térbeli léptékekhez kötődő szereplők/intézmények közötti viszonyokban, azok változásában is (pl. központi vs. lokális állam)
  2. az állam alapvetően társadalmi csoport-/osztályérdekeket képvisel és érvényesít, így fontos szereplője a kapitalizmusra jellemző tértermelési logikának (egyenlőtlen térbeli fejlődés);
  3. működésében – elsősorban az intézményi gyakorlatokban – föllehetők a perifériás kapitalizmusok sajátosságai (függőségi viszonyai), s ugyanakkor az adott ország/régió történeti fejlődéséből eredő sajátosságok is.

A vitában elsősorban a rendszerváltozás utáni magyarországi folyamatokra fókuszálunk, de azokat az európai/globális periféria kontextusában is igyekszünk értelmezni.
A vita során két irányból közelítjük meg a fenti kérdéskört, s ez strukturálja a műhelyvita programját is.

11.00-13.00: Az állam, mint szolgáltató: a közszolgáltatások intézményi kereteinek átalakulása és ezek – különböző térbeli léptékekben megragadható – társadalmi-térbeli marginalizációt erősítő hatásai. A vita fókuszában alapvetően a közoktatás átalakítása és ennek következményei állnak: a centralizáció és az önkormányzatok funkcióvesztése, az átalakítások közvetlen hatásai (az oktatásban újratermelődő/új egyenlőtlenségek) és hosszabb távú társadalmi (munkapiaci) következményei.
Vitaindítót tart: Zolnay János (Civitas Europica Centralis Alapítvány); Derdák Tibor (Dr. Ámbédkar Iskola, Sajókaza); Velkey Gábor (MTA KRTIK RKI, Békéscsaba)
Moderátor: egyeztetés alatt

13.00.-14.00. Ebéd (MTA KRTK RKI Békéscsaba)

14.00.-16.00: Az állam mint a társadalmi-térbeli polarizáció és kiszorítás kulcsszereplője: a kiszorítás és az „elkülönítés” mechanizmusai a városi és a rurális terekben – e folyamatok összekapcsolódása a megújuló/privilegizált terektől a marginalizálódó külterületekig; a változó falu-város viszonyrendszer. Terítékre kerül a közfoglalkoztatás és a térbeli bezáródás összekapcsolódása, a dzsentrifikáció és a térbeli kiszorítás összefüggései, és a szociálpolitikában a válság alatt/óta bevezetett megszorítások térbeli következményei.
Vitaindítót tart: Timár Judit (MTA KRTK RKI, Békéscsaba); Virág Tünde (MTA KRTK RKI, Budapest), Molnár György (MTA KRTK KTI, Budapest), Póla Péter (MTA KRTK RKI, Pécs).
Moderátor: Nagy Erika”

Forrás:
Az állam szerepváltozásai és társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket újratermelő szerepe – a kelet-európai periféria kontextusai; MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Kutatócsoport; 2016. október

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.