Kormányhatározat a zárt forráskódú szoftverek arányának nagyon jelentős csökkentésére a közigazgatásban

„A Kormány 1.
a) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által nyújtott, kötelezően biztosítandó központosított informatikai ellátásban részesülő közigazgatási szervek (a továbbiakban: NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek) vonatkozásában arról, hogy a felhasznált zárt forráskódú irodai szoftverlicencek aránya 2017. év végéig legalább 20%-kal, 2018. év végéig legalább 30%-kal, 2019. év végéig legalább 45%-kal, 2020. év végéig legalább 60%-kal csökkenjen a 2016. december 31-i arányokhoz képest;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: adott év végéig

d) felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével folyamatosan kísérje figyelemmel a b) alpontban foglaltak teljesülését és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az egyes érintett minisztériumokban az a) alpontban foglalt arányok teljesüljenek;
Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával a NISZ Zrt. útján az 1. pont b) alpontjában meghatározott feladat végrehajtása érdekében készítsen módszertant az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e zárt forráskódú irodai szoftver az adott feladatok ellátásához;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 31.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy az informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzésének jogszabályban előírt jóváhagyása, valamint az állami szervek informatikai fejlesztéseinek véleményezése kapcsán az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz való illeszkedés vizsgálata körében a szoftverfejlesztések platformfüggetlen, de legalább multiplatform megvalósítását vizsgálati szempontként vegye figyelembe és minden esetben intézkedjen az erről szóló nyilatkozat beszerzéséről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével készítsen javaslatot a Kormány számára egy térítésmentes – legalább operációs rendszert, irodai szoftvercsomagot, valamint böngésző szoftvert tartalmazó – nyílt forráskódú lakossági alap szoftvercsomag kialakítására és folyamatos karbantartására, illetve támogatására vonatkozóan, továbbá tegyen javaslatot a szoftvercsomag részeként egy nyílt forráskódú levelezőszoftverre is;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek, valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával készítsen egy kormányzati dokumentumformátum tárat, amelynek egységesen tartalmaznia kell a közigazgatásban tipikusan használt és megfelelő formázással ellátott dokumentumokat, amelynek köszönhetően az eltérő irodai szoftverek által felmerülő kompatibilitási problémák csökkenthetőek;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2016. december 31.

7.
a) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a közbeszerzések jogi és technikai szempontjai figyelembevételével – a piaci verseny követelményeinek tükrében – vizsgálja meg és készítsen előterjesztést a Kormány számára arról, hogy miként lehet létrehozni és üzemeltetni olyan – standardizált, költséghatékony, magas minőségű és biztonsági szinttel rendelkező – elektronikus beszerzői felületet, amelyen keresztül egyszerűen biztosítható a kormányzati szoftverfejlesztési, szoftverbeszerzési igények teljesítése és amely egyúttal lehetőséget teremt a hazai mikro- és kisvállalkozások bevonására, továbbá az előterjesztés térjen ki a koncepció forrásigényére és annak európai uniós forrásból történő finanszírozási lehetőségére;
Felelős: belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 15.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a NISZ Zrt. vagy annak tulajdonosi érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság útján készítsen koncepciót a Kormány számára egy olyan egységes fejlesztői környezet létrehozására és működtetésére, amely az a) pontban meghatározott szempontok mentén platformot biztosít a kormányzati szoftverfejlesztések megvalósítására;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 15…”

Forrás:
A Kormány 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozata a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2016. évi 172. szám; 2016. november 8.; 76322-76324. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.