Kormányhatározat az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó szerződést – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016–2023. években nem haladhatja meg a 876 610 453 forintot,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnél keletkezett 102 694 000 forint felhasználását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

3. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében a nemzetgazdasági miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt fejezetek közti megállapodásban gondoskodjon 79 754 823 forint éves ütemezésben történő átadásáról a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1607/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 172. szám; 2016. november 8.; 76326-76327. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.