A Kormány 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozata az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről

„A Kormány
1. a bankkártya-elfogadó helyek számának bővítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a telepítési támogatás szabályozásának részleteit dolgozza ki,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

3. a Kvtv. 19. § (3) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozata az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről; Magyar Közlöny 2016. évi 177. szám 2016. november 17.76696-76697. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.